Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài hát: Dâng hoa cúng Tết Đoan Ngọ

Tết Đoan Ngọ Phật tử ta, cùng tụng kinh, cùng học Pháp, cùng giữ giới, để giết sâu bọ, mừng ngày Tết Đoan Ngọ. Này sâu tham, này sâu sân, này sâu si ta cùng giết chúng đi. Để vườn tâm được màu mỡ dâng cho đời hoa trái tốt tươi, Phật tử ta cùng nhau đi cùng sắm Tết Đoan Ngọ. Hoa thân hòa, hoa ý hòa, hoa khẩu hòa, hoa giới hòa, hoa kiến hòa, hoa lợi hòa, hoa lục hòa dâng lên cúng Phật mừng ngày Tết Đoan Ngọ, ngày giết sâu bọ. Hoa lục hòa dâng lên cúng Phật, mừng ngày Tết Đoan Ngọ, ngày giết sâu bọ, giết sâu bọ, giết sâu bọ, giết sâu bọ tham, sân, si.

Phật tử Phạm Thị Yến – Pháp danh: Tâm Chiếu Hoàn Quán

Các bài nên xem:

Bài hát: Vui Tết Đoan Ngọ

149 lượt xem
24/06/2020

Bình luận