Nghi thức tu kính mừng Phật Đản

Lời Dẫn

Đức Phật đản sinh là sự kiện thiêng liêng và vô cùng hy hữu – sự đản sinh vì lợi ích cho nhân thiên và muôn loài. Chính vì vậy, ngày Khánh Đản của đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni là một trong những lễ hội trọng đại của toàn thể Tăng Ni, Phật tử trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, đã được Tổ chức Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận là một trong những ngày Lễ hội Tôn giáo của thế giới.

Đức Phật đã trải qua ba a tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát đạo, tạo lập công đức Ba la mật, xả máu thịt, thân mạng vì mong cầu hạnh phúc và an lạc cho chúng sinh. Cho nên, với tâm tri ân sâu nặng, hướng về ngày Khánh Đản thiêng liêng của Đấng Đại Giác Thích Ca Mâu Ni, Phật tử dành một tuần lễ tu tập tụng kinh, thiền quán để cảm niệm ân đức của Ngài, mong nguyện tâm tri ân và công đức tu tập này hướng đến cầu thành tựu Vô Thượng Bồ Đề trong mai sau.

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): 
Nghi thức tu kính mừng Phật Đản - chương trình số 1
Nghi thức tu kính mừng Phật Đản - chương trình số 2
Nghi thức tu kính mừng Phật Đản - chương trình số 3
Nghi thức tu kính mừng Phật Đản - chương trình số 4

A. Hướng Dẫn

Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

Lưu ý: Đọc kỹ phần hướng dẫn để thực hành đúng nghi thức, cúng thí thực được mời hương linh về đàn chẩn tế.

1. Ngày tu bát quan trai
Ngày câu lạc bộ phát nguyện tu: Ngày 8/4 âm lịch.

2. Điều kiện được thỉnh hương linh trong nghi thức tu và hương linh của lễ cúng thí thực về đàn chẩn tế: Xem tại phần hướng dẫn.
Ngày thỉnh hương linh về đàn chẩn tế tại chùa: Ngày 19/4 âm lịch.

B. Nghi Thức

Thời gian tu: 6 ngày (Tùy duyên tu từ 6/4 đến ngày 15/4 âm lịch).

I. Nghi Thức Ngày Tụng Kinh

1. Ngày tu: Ngày thứ nhất và thứ 4 của chương trình.
Ấn vào tên bài: Nghi thức tụng kinh - tu kính mừng Phật Đản

2. Hướng dẫn dành cho trường hợp không có thời gian thực hành hết nghi thức

- Địa điểm/thời gian thực hành: Tùy duyên.
- Cách thực hành: Thực hành 3 phần: văn khấn, tụng kinh và phục nguyện.
- Hình thức tụng: Đọc thành tiếng, đọc thầm. Phần văn khấn và phục nguyện có/không chắp tay tùy duyên theo hoàn cảnh.

Lưu ý: Cách thực hành này cũng được tính tu đúng hướng dẫn, nhưng công đức phước báo không thể bằng thực hành đầy đủ nghi thức.

II. Nghi Thức Ngày Nghe Pháp Và Ngồi Thiền

Ngày tu: Ngày thứ 2, thứ 3, thứ 5 và thứ 6 của chương trình.
Ấn vào tên bài: Nghi thức nghe Pháp ngồi thiền - tu kính mừng Phật Đản

HẾT

-
aa
+
479,409 lượt xem
10/05/2024

Bình luận (3)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nguyễn Văn Lực

  22/05/2024
  Được tu tập trong CLB Cúc Vàng là điều hạnh phúc đối với chúng con ạ.
 2. H
  H

  HIỀN HẠNH HÒA

  17/05/2024
  Tu học theo chương trình của CLB đem lại nhiều lợi ích cho Phật tử chúng con ạ
 3. N
  N

  Nguyễn Thị Thu

  31/05/2023

  Con đã tu 7 ngày theo Phát nguyện của CLB CV chương trình đem lại nhiều lợi ích cho hàng PT chúng con ạ