Oan gia trái chủ: Sự thật và cách hóa giải

Oan gia trái chủ là có thật dựa trên lời Phật dạy và được nhiều người chứng nghiệm trong thực tế cuộc sống. Những ai đang gặp trắc trở, khó khăn trong bất kỳ việc gì thì nên tìm hiểu về oan gia trái chủ.

Qua đó, chúng ta sẽ biết cách hóa giải những trắc trở, khó khăn và có được cuộc sống hạnh phúc, may mắn, tốt đẹp hơn.

Oan gia trái chủ là gì?

Oan gia trái chủ là oan gia báo oán làm cho chủ nhân phải trả nợ. Chúng ta có thể hiểu như sau: Kiếp trước, chúng ta (chủ nhân) làm cho họ (oan gia trái chủ) đau khổ, họ oán thù nhưng không đủ duyên trả thù ngay trong kiếp đó. Kiếp này, họ trong cõi vong linh nên đòi lại nợ cũ theo nhân quả, khiến chúng ta gặp những việc trái ý, đau khổ.

Ví dụ: Kiếp trước chúng ta làm quan mà cưỡng hiếp, hoặc chiếm đoạt tài sản, hoặc xử oan cho người ta,...

Tuy vậy, khi chúng ta làm quan, chúng ta lại làm được nhiều việc lợi ích cho số đông như làm đường, xây cầu, bảo hộ cho nhân dân,... nên có phước và kiếp này được làm người.

Còn họ cũng có thể làm các việc bất thiện như trộm cắp, giết người,... Cho nên vì nghiệp riêng mà họ bị đọa làm vong linh ngạ quỷ trong kiếp này.

Nhân quả rất công bằng. Khi có quyền lực, chúng ta có thể lấn hiếp họ. Nhưng kiếp này, họ trong cõi vong linh nên họ đòi lại nợ cũ theo nhân quả, khiến mình bị trái ý, đau khổ trong các việc.

Kiếp trước làm quan lấn hiếp người, kiếp nay bị oan gia trái chủ đòi nợ (ảnh minh họa)
Kiếp trước làm quan lấn hiếp người, kiếp nay bị oan gia trái chủ đòi nợ (ảnh minh họa)

Oan gia trái chủ đòi nợ những gì?

Khi đủ duyên, theo dòng nghiệp, các oan gia trái chủ sẽ báo oán chúng ta. Bản chất, duyên của họ báo oán vẫn nằm trong nhân quả của chúng ta.

Những việc trái ý đó có thể như sau: Nếu kiếp trước chúng ta lấy tài sản của họ thì đến kiếp này, khi chúng ta mong mỏi làm được nhiều tài sản, họ sẽ dẫn dắt chúng ta có những duyên quyết định sai lầm, phải phá tán tài sản.

Hoặc kiếp trước, chúng ta là vợ hay chồng mà phụ bạc, khiến người ta ai oán nhưng không có cách nào thoát ra được, sống chịu đựng mà lòng đầy oán hận. Đến kiếp này đủ duyên, họ sẽ cản trở chúng ta trong đường tình duyên, khiến chúng ta lấy phải người tệ bạc hoặc yêu mãi không kết hôn được.

Tùy vào nghiệp chúng ta đã gây tạo mà chúng ta sẽ bị báo oán tương ứng, trên các mặt trong cuộc sống: bệnh tật, tài sản, gia đình, con cái, sự nghiệp,...

Nếu gặp những khó khăn, trắc trở trong cuộc sống thì có thể do oan gia trái chủ báo oán
Nếu gặp những khó khăn, trắc trở trong cuộc sống thì có thể do oan gia trái chủ báo oán

Khi nào oan gia trái chủ báo oán được?

1. Khi chúng ta có tâm mong cầu

Oan gia trái chủ là những chúng sinh mà kiếp trước chúng ta hại họ thế nào, bây giờ theo tâm mong cầu của chúng ta, họ sẽ hại chúng ta như vậy. Tâm chúng ta còn mong cầu thì còn có oan gia trái chủ theo.

Nếu chúng ta mong cầu về tài sản thì sẽ có những oan gia trái chủ mà kiếp trước chúng ta khiến họ khuynh gia, bại sản đến. Nếu chúng ta mong cầu con cái ngoan ngoãn, những oan gia trái chủ mà kiếp trước chúng ta rủ họ chơi bời, cờ bạc, nghiện ngập, bỏ học - họ sẽ đến báo oán được…

Cho nên, chúng ta cứ có một duyên gì ở đời thì chúng ta sẽ có duyên làm ác. Mà đã có duyên làm ác thì phải chịu báo oán.

2. Khi chúng ta khởi tâm ý và việc làm bất thiện

Trong hiện tại, chúng ta khởi lên các tâm niệm bất thiện thì sẽ chiêu cảm các oan gia trái chủ, họ sẽ lần lượt theo các khởi niệm của chúng ta về.

Ví dụ: Những suy nghĩ, lời nói, việc làm không đúng nhân quả, quy định, giới luật… sẽ là cơ hội để các oan gia trái chủ báo oán mình được.

Suy nghĩ, lời nói, việc làm bất thiện là nhân duyên để oan gia trái chủ đòi nợ
Suy nghĩ, lời nói, việc làm bất thiện là nhân duyên để oan gia trái chủ đòi nợ

Cách hóa giải oan gia trái chủ

1. Sám hối oan gia trái chủ

a. Sám hối (lời xin lỗi) phải là việc đi trước

Nếu chúng ta không sám hối họ thì họ cũng không cần sự cúng dường hồi hướng của chúng ta. Đừng cúng dường nếu không xin lỗi thành công, tức là không thành tâm sám hối.

Bởi vì không phải cứ tạo tội với ai rồi mang cục tiền đến vứt cho họ mà được. Phải xin lỗi, ăn năn lỗi lầm thì họ mới đồng ý. Ví dụ: Không phải đánh họ, lấy của họ 10 ngàn; mà sau đó mang 100 ngàn đến cho họ mà họ lấy.

Vì vậy, trong việc tu tập, sám hối oan gia trái chủ thì đặt nặng nhất là chúng ta phải thành tâm, thành tín xin lỗi.

b. Cách sám hối oan gia trái chủ

Để sám hối được thành tựu, chúng ta cần phải thực hành đầy đủ hai phần sau:

Phần 1: Thành tâm sám hối với các oan gia trái chủ

Chúng ta phải hiểu: Tâm chúng sinh đồng nhau không khác. Hiểu như vậy, chúng ta mới thực sự biết cách sám hối và thực sự ăn năn. Phải biết rõ mình không tốt đẹp hơn họ, nếu ai hành hạ mình, mình chắc chắn sẽ trả thù, mà là trả thù khốc liệt.

Chúng ta phải biết, họ trả thù chúng ta là đúng, không oan chút nào. Cơn đau của chúng ta chưa bằng một phần cơn đau chúng ta đã tạo ra cho họ. Nay mình đau còn có bác sĩ chăm; còn khi xưa họ bị chúng ta hành hạ thì không có ai chăm sóc, có thể chúng ta còn ác độc không cho họ một cơ hội nào.

Lưu ý: Nếu chúng ta sám hối vì sợ quả báo thì sẽ được phúc ít. Còn nếu sám hối mà nhìn nhận thấy tâm ác, bất thiện của mình và trực tiếp chuyển hóa tâm thì sẽ sinh ra vô lượng phúc lành và trí tuệ, triệt tận gốc tội lỗi, khiến chúng ta có thể chuyển được vô số nghiệp báo.

Ví dụ: Nếu nhận diện được, việc này là do tâm dối trá của mình thì mình phải thay đổi tâm dối trá này,...

Thành tâm sám hối sẽ cảm ứng đến oan gia trái chủ
Thành tâm sám hối sẽ cảm ứng đến oan gia trái chủ

Phần 2: Tha thứ cho người khác

Ngoài việc sám hối với các oan gia trái chủ, chúng ta cần phải tha thứ cho tất cả những người có lỗi với chúng ta trong hiện tại. Tâm chúng ta còn chấp trước với ai, chúng ta phải tha thứ cho họ.

Như vậy là sám hối trong giác ngộ. Chính niệm buông xả đó sẽ cảm được đến sự tha thứ của các oan gia trái chủ. Chứ không thể mong sự tha thứ của các oan gia trái chủ mà chúng ta lại cứ chấp lỗi của người khác được.

2. Dừng nghiệp và chuyển nghiệp

a. Dừng nghiệp

Quy y Tam Bảo, nghe học Phật Pháp, học nhân quả, tu tập, tư duy Pháp để giữ giới không tạo thêm nghiệp mới (như sát sinh, dối trá, tà dâm, bội bạc,...), để đến cuối đời chúng ta không bị quả báo ác. Đó là dừng nghiệp.

Khi sám hối với các oan gia trái chủ, chúng ta phải tư duy đến nỗi đau của những oan gia trái chủ mà chúng ta từng hại họ, thật tâm nghĩ rằng mình không bao giờ ác như vậy nữa.

Và chúng ta có rất nhiều oan gia trái chủ, nếu chúng ta không dừng nghiệp thì các oan gia trái chủ khác ở các kiếp khác lại về nhiều. Ví dụ: Khi chúng ta sám hối các oan gia trái chủ mà chúng ta hại họ do nói dối, thì chúng ta không nói dối nữa để không chiêu cảm những chúng oan gia trái chủ khác.

Nếu không học Phật Pháp thì chúng ta không dừng được việc ác và không bao giờ dừng được việc thọ quả báo ác.

Học Pháp, tư duy Pháp để giữ giới là cách để dừng nghiệp (Phật tử chùa Ba Vàng cùng nhau nghe Pháp tại nhà)
Học Pháp, tư duy Pháp để giữ giới là cách để dừng nghiệp (Phật tử chùa Ba Vàng cùng nhau nghe Pháp tại nhà)

b. Chuyển nghiệp

Mặt khác, những quả báo gây ra từ trước đến nay vẫn phải trả, vậy thì chúng ta sẽ làm việc thiện như  bố thí hồi hướng cho các oan gia trái chủ được siêu thoát, chúng ta được chuyển hóa. Đó là việc làm chuyển nghiệp.

Cách hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ: Chúng ta cúng dường Tam Bảo cầu siêu cho các vong linh oan gia trái chủ và thật tâm mong muốn họ được thoát khỏi nơi khổ đau theo lời Phật dạy, để các vị ấy sớm được sinh vào cảnh giới an lành, sinh làm thân người hình tướng tốt đẹp, trí tuệ sáng suốt.

Bởi vong linh rất đói khổ, khổ hơn cõi người nhiều, lại không có gì để tu. Nếu chúng ta cầu siêu cho họ, họ tu tập được lên cõi người thì họ đỡ khổ. Đây là việc bố thí để chúng sinh được vào thiện Pháp. Việc này cũng giúp chúng ta có phúc báu ngay trong hiện tại.

>>> 6 lợi ích thù thắng nhận được khi cúng dường Tam Bảo

Không chỉ vậy, chúng ta thành tâm sám hối thì các oan gia trái chủ sẽ thấu hiểu được tâm mình, hiểu được nghĩa lý trong các bài kinh, bài Pháp nên cũng muốn được cầu siêu để giải thoát và không báo oán nữa. Nhưng lưu ý, muốn họ giải thoát được thì phải tạo phước cho họ.

Lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng
Lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng

Trên đây là những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng về oan gia trái chủ. Đã rất nhiều người thực hành phương pháp Cô chia sẻ mà chuyển nghiệp thất thoát tài sản, bệnh tật khốc liệt, gia đình không hạnh phúc, công danh sự nghiệp trắc trở và có được cuộc sống an vui hơn.

Nghi thức sám hối oan gia trái chủ:

Nghi thức tu tập sám hối chuyển hóa (bài tu số 8)

Các bài nên xem:

-
aa
+
19,321 lượt xem
09/04/2023

Bình luận (24)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Ban quản trị

  28/06/2024
  Ban Quản trị và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
  - Chủ quyền của đất nước;
  - Các vấn đề về chính trị;
  - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
  - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
  Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Ban Quản trị và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
 2. P
  P

  Phan Anh

  26/03/2024
  Bài viết rất hay
 3. T
  T

  Trần Thị Ngọc Ánh

  16/03/2024
  Con xin thành tâm sám hối những tội lỗi với các hương linh ở kiếp trước.
  Cầu nguyện cho các hương linh vãng sinh về cõi Cực Lạc.
  Con nguyện lòng phát tâm sám hối và tu tập.
 4. K
  K

  Khánh Ly

  15/03/2024
  Con xin thành tâm sám hối những nghiệp mà con đã gây tạo để rồi khiến các hương linh oán hận. Nguyện cho các vong linh sớm được thoát khổ để sinh về các cõi an lành, kết duyên với Phật pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
 5. H
  H

  Hồng Búp

  23/02/2024
  Con xin thành tâm sám hối những tội lỗi từ kiếp trước với các hương linh. Con cầu nguyện cho các hương linh được sanh về cõi an lành. Nguyện cầu Ngài Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát thương xót tất cả chúng sanh được sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc! Cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát!
 6. K
  K

  Khiêm Trần

  14/02/2024
  Con xin thành tâm sám hối nghiệp gây ra cho từ vô thỉ tiền kiếp và kiếp này, nguyện lòng phát tâm sám hối và tu tập giữ giới, phóng sinh, thiện nguyện.