Lợi ích phát nguyện tu 108 ngày cầu an trong đại dịch Coivd

Tu buổi sáng 5h sáng: Trở thành nguyện lực thành phước báo bảo hộ cho mình và gia đình mình.
Ai phát nguyện được sẽ có một lượng công đức rất lớn.
Mời quý đạo hữu và các bạn cùng theo dõi video.

1,765 lượt xem
27/11/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ