Pháp Quán thứ 3: Cách quán về "chết" đưa đến an ổn giải thoát | Trạch Pháp ngày 03/10/Nhâm Dần

Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí

Đề mục quán:

1. Sám hối:
- Quán chiếu mình và chúng sinh cùng một mạng sống, yêu quý mạng sống và biết đau đớn, sợ chết
-Quán tưởng việc vui thích trước sự chết của người, súc sinh.
- Quán tưởng về việc nguyền rủa, mong muốn cho người, súc sinh chết.
- Quán chiếu các hình thức sát hại mạng sống chúng sinh của mình, phát tâm sám hối.

2. Quán chiếu khổ:
- Quán chiếu sự khổ của mình khi đối diện với cái chết.
- Quán chiếu sự khổ của chúng sinh trước cái chết.
- Quán chiếu sự đau khổ của mình khi quyến thuộc chết.
- Quán chiếu sự khổ của quyến thuộc khi mình chết.

3. Khởi tâm nhàm chán sắc thân: Có thân là sẽ có chết, khởi sinh tâm nhàm chán thân mình, thân người.

4. Khởi sinh tâm nhàm chán luân hồi:
- Thân dù đẹp hay xấu, dù giàu hay nghèo,...cũng bị chết.
- Còn sinh trong luân hồi là còn mang thân các loài và đều bị khổ bởi sự chết.
- Khởi tâm muốn chấm dứt sự luân hồi triền miên của sự khổ về già chết.

5. Tăng trưởng tinh tấn:
- Không có con đường nào giúp ta thoát khỏi sự khổ của già, chết ngoài tu tập Phật Pháp.
- Tư duy các Pháp hiện tại chưa tinh tấn.
- Tư duy các việc cần tinh tấn trong Pháp hành hiện tại: thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, giới hòa, kiến hòa, lợi hòa; bố thí qua công hạnh Bồ Đề và thực hành chánh niệm. 
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

695 lượt xem
27/10/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ