Bỏ việc nhà lo việc chùa - nhân duyên & quả báo

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

-
aa
+
1,095 lượt xem
20/09/2018

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ