Nghi thức tu khuyến phát tâm Bồ Đề

Lời Dẫn

Kính thưa quý đạo hữu!
Trên lộ trình tu học Phật Pháp, nếu thiếu tâm Bồ Đề, người hành giả không thể tu thành Phật được. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói: “Quên mất tâm Bồ Đề mà tu hành các thiện Pháp cũng là hành động theo ma vương”, bởi tâm Bồ Đề là gốc của đạo, là chúa tể của các thiện pháp, là nhũ mẫu của chúng sinh. Các Đức Phật cũng đều do phát tâm Bồ Đề mà được thành tựu. Cho nên, tâm Bồ Đề rất quan trọng đối với người đệ tử Phật. “Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe”, Phật tử chúng ta nay có duyên biết đến Phật Pháp, thì nên lập nguyện phát Bồ Đề tâm vì sự giải thoát của chính mình và lợi ích chúng sinh.

Nhân kỷ niệm ngày Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo, ngày 19/6 âm lịch hằng năm, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng tổ chức cho các Phật tử được phát tâm Bồ Đề. Đây là nhân duyên khiến kiếp này và nhiều kiếp sau chúng ta được sinh ra trong thiện Pháp, thực hành chính Pháp và thành tựu Vô thượng Bồ Đề.

Nghi thức tu khuyến phát tâm Bồ Đề dưới đây với các phần tụng kinh, nghe Pháp, tư duy, thiền quán, sẽ khiến chúng ta rõ hơn về sự phát tâm Bồ Đề rộng lớn vì lợi ích chúng sinh của chư Phật, chư Bồ tát. Sự tu tập này giúp chúng ta giác ngộ để dũng mãnh phát tâm Bồ Đề, kiên cố trong tâm Bồ Đề và tinh tấn thực hành công hạnh Bồ Đề cho đến ngày thành tựu Vô thượng Bồ Đề.
Kính chúc quý đạo hữu chúng ta cùng sách tấn nhau luôn luôn tinh tấn!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Cập nhật sau
Nghi thức tu khuyến phát tâm Bồ Đề - chương trình số 1
Nghi thức tu khuyến phát tâm Bồ Đề - chương trình số 2
Nghi thức tu khuyến phát tâm Bồ Đề - chương trình số 3

A. Hướng Dẫn

Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm
Lưu ý:
Đọc kỹ phần hướng dẫn để thực hành đúng nghi thức, cúng thí thực được mời hương linh về đàn chẩn tế.
- Điều kiện được thỉnh hương linh trong nghi thức tu và hương linh của lễ cúng thí thực về đàn chẩn tế: Xem tại phần hướng dẫn.
- Ngày thỉnh hương linh về đàn chẩn tế tại chùa: 19/6 âm lịch.

B. Nghi Thức

Thời gian tu: 3 ngày (Ngày 16, 17 và ngày 18/6).

I. Nghi Thức Ngày Tụng Kinh

Ngày tu: Ngày 16/6 (ngày thứ nhất của chương trình).
Ấn vào tên bài: Nghi thức tụng kinh - tu khuyến phát tâm Bồ Đề 

II. Nghi Thức Ngày Nghe Pháp Và Ngồi Thiền

Ngày tu: Ngày 17 và 18/6 (ngày thứ 2 và thứ 3 của chương trình).
Ấn vào tên bài: Nghi thức nghe Pháp ngồi thiền - tu khuyến phát tâm Bồ Đề 

HẾT

-
aa
+
96,573 lượt xem
31/07/2023

Bình luận (2)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. H
  H

  Hà Thị Quỳnh

  24/08/2023

  Hoan hỷ

 2. N
  N

  Ngô thị Hương

  23/08/2023

  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, Sư Phụ, đại Tăng chùa Ba Vàng cùng Cô chủ nhiệm CLB Cúc Vàng