Ý nghĩa của sáu pháp hòa kính

Trong cuộc sống, bất kỳ tổ chức, đoàn thể nào muốn phát triển và thành công được thì yếu tố đoàn kết, hòa hợp cũng phải đặt lên hàng đầu. Trong tu tập Phật pháp cũng vậy, để phát triển được đạo tràng, chuyển tải Phật Pháp làm lợi ích cho chúng sinh thì mỗi mỗi thành viên trong đạo tràng đều phải thực hành lục hòa (hay còn gọi là sáu pháp hòa kính). Đây là sáu phương pháp nền tảng mà Đức Phật đã dạy để xây dựng sự hòa hợp trong tu tập, bao gồm: thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải và lợi hòa đồng quân. Vậy ý nghĩa của sáu pháp hòa kính đó là gì? Và chúng ta áp dụng vào việc tu tập trong đạo tràng như thế nào để được lợi ích nhất?

Video trên đây là những lời sách tấn của Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) về vấn đề này. Mong quý Phật tử áp dụng những lời chia sẻ của Cô vào việc tu tập trong đạo tràng được nhiều lợi ích.
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem: 

-
aa
+
2,124 lượt xem
19/08/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ