Bài kinh: Phúc báu khi làm cho hội chúng hòa hợp (kinh Ananda)

Một thời, Thế Tôn trú ở thành Xá Vệ (Sàvatthi), tịnh xá Kỳ Viên (Jetavana), tại khu vườn của ông Cấp Cô Độc (Anàthapindika).

Bấy giờ có Tôn giả A Nan (Ànanda) đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. (1 chuông)

Ngồi xuống một bên, Tôn giả A Nan bạch Thế Tôn:
– Bạch Thế Tôn, với chúng Tăng bị phá, làm cho hòa hợp lại, đem đến kết quả gì?
– Này A Nan, đem đến Phạm công đức!
– Bạch Thế Tôn, thế nào là Phạm công đức?
– Này A Nan, trong một kiếp, được sống hoan hỷ ở Thiên giới. (1 chuông)

Sống an lạc là người,
Làm hòa hợp chúng Tăng;
Sống an lạc là người,
Giúp chúng Tăng hòa hợp;
Ưa thích sự hòa hợp,
An trú trên Chánh Pháp.
Ai khiến cho chúng Tăng,
Ðược sống trong hòa hợp,
Trong một kiếp, người ấy
Sống hoan hỷ Thiên giới.

Tôn giả A Nan nghe Thế Tôn thuyết giảng xong hoan hỷ đảnh lễ phụng hành. (3 chuông)

(Trích soạn từ: Bài kinh Ananda 2, Hòa thượng Thích Minh Châu – Việt dịch. Xem: Kinh Tạng Nam Truyền, Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 5, chương 10: Mười Pháp, 4. Phẩm Upali, tr. 80)

 

27,250 lượt xem
02/05/2022

Bình luận (4)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Ngô thị minh tâm

  16/05/2023

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

 2. N
  N

  Ngô thị minh tâm

  16/05/2023

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

 3. N
  N

  Nguyễn Thị Yến

  14/01/2023

  Bài kinh thật ý nghĩa quá! Con xin tri ân công đức của Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng Đại Tăng Ni, tri ân Cô Chủ Nhiệm đã giúp cho chúng con hiểu được lợi ích khí chúng Tăng hòa hợp ạ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

 4. K
  K

  Khổng Minh Chiến

  16/12/2022

  Chúng con xin thành kính cảm niệm tri ân vô lượng công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng chùa Ba Vàng và Cô chủ nhiệm CLB Cúc Vàng nhiều lắm ạ.