Bài 3: Ngồi thiền đề mục trú tâm từ bi | Tu tập tại rừng lần 2

Khi chúng ta thiền quán sẽ thấy được những tâm bất thiện của mình và khi đoạn trừ những tâm bất thiện đó là thiền định. Nếu chúng ta khởi lên một khởi niệm bất thiện, chúng ta sẽ quán chiếu về niệm bất thiện đó và khởi lên một niệm từ bi là “tôi sẽ đoạn cái tâm niệm bất thiện này, đây là tôi đang tu thiền quán và tôi nguyện cho giáo Pháp của Như Lai kéo dài hơn nữa cho những chúng sinh sau này được hưởng”. Đó chính là trú trong niệm từ bi.
Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến hướng dẫn cho các Phật tử trong khóa tu 3 ngày trên núi lần 2 cách ngồi thiền để tư duy làm tăng trưởng tâm từ bi của mình.
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

-
aa
+
813 lượt xem
01/12/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Ban quản trị

  28/06/2024
  Ban Quản trị và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
  - Chủ quyền của đất nước;
  - Các vấn đề về chính trị;
  - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
  - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
  Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Ban Quản trị và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.