Bài 16: Thực hành "trú niệm" trong bổn phận | Tu tập tại rừng lần 2

Trong một tập thể hay một đạo tràng, giúp đỡ lẫn nhau là một điều rất tốt. Tuy nhiên, giúp đỡ nhau nhưng lại vi phạm quy định của tập thể đó ngay từ đầu để hướng tới lợi ích cho mọi người, tức là những người đó đang phá vỡ quy tắc và đi quá bổn phận của mình.
Trong khóa tu 3 ngày trên núi lần 2, Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến đã chia sẻ về bổn phận của mỗi người trong tu tập để đạt được nhiều lợi ích nhất trong video Thực hành "trú niệm" trong bổn phận! Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

Các bài nên xem:

1,247 lượt xem
10/04/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ