Bài 14: Ba trong mười pháp không thể thiếu để đắc quả Tu đà hoàn | Tu tập tại rừng lần 2

Người xuất gia thực hành Pháp của người xuất gia hướng tới mục đích giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Còn người sống ở đời sống tại gia thực hành năm giới, nhưng luôn hướng đến mục đích được vào dòng Thánh ngay trong kiếp này, được chứng đắc quả vị Tu đà hoàn. Tuy nhiên, để vào được vào dòng Thánh không phải là điều đơn giản nếu chúng ta không chịu thực hành Pháp.
Hãy cùng theo dõi video sau đây về ba trong mười pháp Tăng thượng dành cho người Phật tử tại gia, khiến chúng ta khi thực hành tốt sẽ đạt được quả vị an vui!

1,221 lượt xem
10/04/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ