Bài 4: Thiền hành sinh niệm kính quý "duyên xuất gia" | Tu tập tại rừng lần 2

Người cư sĩ tại gia tu tập hướng tới giải thoát khỏi những phiền não của người tại gia, còn người xuất gia thì hướng tới mục đích giải thoát khỏi tất cả những ràng buộc của tâm. Trong quá trình tu tập, người thực hành Pháp muốn đi đến chỗ kết quả cuối cùng là dẹp trừ toàn bộ , cũng giống như mặt nước không chút gợn sóng thì chúng ta phải đủ duyên để xuất gia tu đạo. Cho nên, càng tu, chúng ta càng cảm thấy tôn kính những bậc xuất gia.
Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những lời chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến với chủ đề "Thiền hành sinh niệm kính quý duyên xuất gia" trong khóa tu 3 ngày trên núi lần 2.

Cô Phạm Thị Yến đi thiền hành
Cô Phạm Thị Yến đi thiền hành

Các bài nên xem:  

941 lượt xem
04/12/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ