Nghi thức hạ huyệt dành cho đạo tràng đi làm phận sự (người chết là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Nghi thức đám tang dành cho đạo tràng đi làm phận sự (người chết là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa) đầy đủ tại đây:

Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-dam-tang-danh-cho-dao-trang-di-lam-phan-su-nguoi-mat-la-phat-tu-da-phat-nguyen-bo-de-tu-luc-hoa/

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Nghi thức đám tang dành cho đạo tràng đi làm phận sự (người chết là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa) 

Có 3 cách thực hiện các nghi thức:

Cách 1: cúng chư thiên, chư thần linh, cúng thần thức phật tử kết hợp cùng cúng thí thực trước, sau đó thực hiện nghi thức tại huyệt mộ

Cách 2: thực hiện đồng thời hai nghi thức tại huyệt mộ và nghi thức cúng chư thiên, chư thần linh, cúng thần thức phật tử kết hợp cùng cúng thí thực.

Cách 3: thực hiện nghi thức tại huyệt mộ trước, sau đó thực hiện tiếp nghi thức cúng chư thiên, chư thần linh, cúng thần thức phật tử kết hợp cùng cúng thí thực.

Lưu ý: nếu địa phương nào có tục lệ cúng lễ ở nhà thờ thần linh của nghĩa trang, thì chuyển lễ cúng thí thực sang cúng tại nhà thần linh nghĩa trang.

1. Nghi Lễ Tại Huyệt Mộ

a) Hạ huyệt

(Một chủ sám, hai phụ lễ)

Phật tử đứng cạnh huyệt mộ.
Một Phật tử phụ lễ cầm dâng khay đựng gồm: cốc gạo cắm 3 nén hương và một bát đựng cánh hoa.
Một Phật tử phụ lễ đánh một hồi chuông.

Chủ lễ chắp tay bạch: Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.

Đệ tử chúng con chân thật nương tựa Tam Bảo, nương tựa chư Tăng chùa Ba Vàng, thực hành pháp lục hòa, chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi địa cuộc nghĩa trang này, chư linh Thần hộ trì quang giáng đàn tràng ủng hộ cho chúng con.

Gia đình tín chủ (tên, Pháp danh (nếu có))… ở tại địa chỉ… có (bố, mẹ, em…)… tên là (tên người mất, Pháp danh)… bỏ báo thân vào hồi… ngày… tháng… năm…, hưởng thọ… tuổi, gia đình tín chủ thỉnh mời chúng con tác lễ hạ huyệt, chúng con như pháp được chư Tăng chỉ dạy, Câu lạc bộ Cúc Vàng giao phó, đạo tràng cắt cử, chúng con thỉnh chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì ủng hộ cho chúng con và tác duyên gia trì cho thần thức của Phật tử được nương nơi Tam Bảo, xả bỏ chấp trước, phát tâm Bồ Đề cầu đạo vô thượng.

Chúng con xin tụng thần chú Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn, nguyện cho thần thức Phật tử được sự gia trì của chư Phật.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông)

(đại chúng cùng đọc, chủ lễ vừa đọc vừa rắc cánh hoa xuống huyệt mộ và nhắc mọi người hạ quan tài xuống huyệt)

(Pháp khí: khánh; đọc đến khi hạ huyệt xong)

Thần Chú Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha.

b) An trí mộ và hồi hướng

Mồ mả đã ổn định. Chủ lễ cho gia đình quỳ hoặc đứng dâng hương trước mộ.

(Trong văn khấn, chủ sám dùng từ “hiếu hạnh” với trường hợp người mất là cha, mẹ; dùng từ “nghĩa hạnh” với trường hợp người mất là anh em)

Chủ sám: Hỡi này thần thức Phật tử (tên người mất, Pháp danh)… bỏ báo thân vào hồi… ngày… tháng… năm…, hưởng thọ… tuổi, phần mộ này là nơi để cho thân quyến hướng về, để cho thân quyến thực hành hiếu hạnh (nghĩa hạnh). Giờ này phần mộ đã hoàn mãn, thần thức Phật tử nhận cho thân quyến tuần hương nghĩa tình. Toàn thể tang quyến dâng hương.

(Đợi cho gia đình cắm hương xong, chủ lễ đọc tiếp)

Toàn thể tang quyến lễ thần thức Phật tử nhị lễ.

Gia quyến cũng xin thỉnh thần thức Phật tử (tên người mất, Pháp danh)… bỏ báo thân vào hồi… ngày… tháng… năm…, hưởng thọ… tuổi, về tại gia đình thuộc địa chỉ… để gia đình tác lễ an sàng cúng ba ngày.

Phổ triệu thỉnh chân ngôn: Nam mô bộ bộ đế rị già dị đá, dị đát đá nga đá da. (7 biến)

Chủ lễ: Toàn thể tang quyến lễ tạ tứ lễ.

(Một hồi khánh kết lễ)

2. Nghi Thức Cúng Chư Thiên, Chư Thần Linh, Thần Thức Phật Tử, Thí Thực

– Hướng dẫn: Bày cùng một đàn lễ. Bày lễ cúng chư Thiên, chư Thần Linh ở phần chính giữa của đàn lễ, chỗ để cốc gạo cắm hương.
– Không cúng bằng giấy tiền, vàng mã.
– Không sát mạng chúng sinh để cúng.
– Hoa, quả không kiêng chủng loại và số lượng.

Sắm Lễ

– Cúng chư Thiên, chư Thần Linh: hoa, quả, xôi, chè, nước lọc, nước chè.
– Cúng thí thực cô hồn:

+ Địa điểm: cách huyệt mộ một khoảng để không ảnh hưởng đến việc hạ huyệt.

Lưu ý: Nếu địa phương nào có tục lệ cúng lễ ở nhà thờ thần linh của nghĩa trang, thì chuyển lễ cúng thí thực sang cúng tại nhà thần linh nghĩa trang

+ Đồ lễ: hương, hoa, trà, quả, cháo, gạo muối, bánh kẹo, bim bim, khoai, ngô (số lượng tùy ý)… mâm cơm chay, chậu nước sạch.

Nghi Thức

2.1. Văn Khấn Tại Các Nơi Thờ Khi Chưa/Đã Biết Rõ Là Không Đúng Pháp

Link: https://phamthiyen.com/van-khan-tai-cac-noi-tho-khi-chuada-biet-ro-la-khong-dung-phap-c4438.html 

2.2. Nguyện Hương

(Quỳ. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)

+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…:

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm:

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp. Chung cho các trường hợp)

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2.3. Văn Khấn

(Quỳ hoặc đứng, chủ sám bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.

Đệ tử chúng con thuộc đạo tràng… trong Câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa, hiện đang tu tập tại chùa Ba Vàng. Đệ tử chúng con xin nương tựa vào Tam Bảo, nương tựa vào Pháp lục hòa, chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi địa cuộc nghĩa trang này, chư linh Thần hộ trì quang giáng đàn tràng ủng hộ cho chúng con.

Gia đình tín chủ (tên, Pháp danh (nếu có))… ở tại địa chỉ… có (bố, mẹ, em…)… tên là (tên người mất, Pháp danh)… bỏ báo thân vào hồi… ngày… tháng… năm…, hưởng thọ… tuổi, xin an táng tại địa cuộc nghĩa trang này, và gia đình sắm sửa vật thực xin hiến cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì cùng các hương linh tại nơi đây. Chúng con như pháp được chư Tăng chỉ dạy, Câu lạc bộ Cúc Vàng giao phó, đạo tràng cắt cử, chúng con xin thỉnh chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì cùng xin thỉnh mời thần thức Phật tử (tên người mất, Pháp danh)… cùng các hương linh có oán kết tại nơi địa cuộc nghĩa trang này cùng các hương linh có hữu duyên với gia đình được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho hương linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, mà vân tập về tại nơi đây, dự pháp nghe kinh, được giác ngộ và thọ tài ẩm thực hiến cúng của gia đình tín chủ.

Chúng con nhất tâm thỉnh mời. (3 lần)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

2.4. Lễ Tán Phật

(Quỳ hoặc đứng, pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đỉnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 vái)
Chí tâm đỉnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 vái)
Chí tâm đỉnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 vái)

2.5. Tán Pháp

(Ngồi ghế, chiếu,… hoặc đứng. Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

2.6. Tụng Kinh

Bài Kinh: Chuyện Ngạ Quỷ Ăn Thịt Năm Đứa Bé

(Chắp tay, chủ sám khai thị cho hương linh)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin đại diện cho Phật tử được nương oai lực của Tam Bảo, nói cho các hương linh về ý nghĩa lời Đức Phật dạy trong bài kinh liên hệ với việc làm hôm nay của chúng con và gia đình tín chủ.

Thỉnh thần thức Phật tử (tên, pháp danh)… cùng các hương linh ngạ quỷ, đang hiện diện nơi bố thí vật thực nơi đây lắng nghe: Nội dung bài kinh trên nói về một người vợ cả khi còn sống ở đời, đã làm việc ác vì lòng đố kỵ mà đã làm cho người vợ bé bị sẩy thai, rồi sau đó để chối tội, bà ta đã thề độc, do các việc ác đó, nên khi chết bà đã tái sinh làm ngạ quỷ chuyên xé xác các con của mình để ăn, mà vẫn không hết được các cơn đói khát thiêu đốt. Nhưng hạnh phúc đã đến với ngạ quỷ, đã gặp được vị Tỳ-kheo trưởng lão, khuyến hóa được vị trưởng giả hồi hướng phước báu từ công đức cúng dường đến cho ngạ quỷ, nhờ phúc báu cao quý đó mà ngạ quỷ được thoát khỏi cảnh khổ.

Học theo lời dạy trong kinh, hôm nay trong đàn lễ này, gia đình tín chủ xin tùy duyên như pháp xin cúng dường Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, hộ trì chư Tăng tại chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, với số tịnh tài đang có trên đàn lễ và xin hồi hướng phúc lành tạo ra đó đến cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh cai quản tại địa cuộc nghĩa trang này, chư linh Thần hộ trì và thần thức Phật tử (tên)… cùng các hương linh ngạ quỷ, nguyện phúc lành này, sẽ giúp cho các vị tiêu trừ phần nào nghiệp khổ, để hiện tại thọ thực được phần thức ăn hiến cúng của gia đình tín chủ và phát sinh được nhân duyên, được quy y Tam Bảo, tu theo Phật Pháp, kết duyên với các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng, tu tập sáu pháp hòa kính, sớm thoát cảnh khổ.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Giờ này chúng con xin tác lễ cúng dường vật thực, trên xin dâng cúng đến cho các vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, sau xin hiến cúng cho các các hương linh ngạ quỷ đang hiện diện tại đàn lễ.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

(Tất cả đọc theo mõ)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô ta bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các hương linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

(Tất cả cùng quỳ hoặc đứng, chủ sám đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh các chúng đã lãnh thọ phước báu, vật thực tại đàn lễ này, cùng chúng con phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề:

(Tất cả chắp tay đọc; phần in đậm đọc 3 lần)

“Phát tâm Bồ Đề
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật pháp
Rộng khắp thế gian”
Nguyện chư vị tinh tấn Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. (3 chuông. 1 vái)

2.7. Phục Nguyện

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay, chủ sám bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con xin hồi hướng công đức tu tập lục hòa của chúng con, công đức tu tập lục hòa của các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng và công đức của gia đình tín chủ về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì và thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)… cùng các chúng hương linh (ngạ quỷ, cô hồn), đã thọ nhận phước báu, vật thực trong đàn lễ hiến cúng này, được kết duyên pháp lữ với gia đình tín chủ, với chúng con, nương tựa Tam Bảo cùng tu pháp lục hòa tại Câu lạc bộ Cúc Vàng, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật. Chúng con cũng xin hồi hướng phúc lành, trong đàn lễ hiến cúng này, đến cho gia đình tang quyến, được tiêu trừ ác nghiệp, chướng nạn, bệnh tật, được bình an vợ chồng hạnh phúc, con cháu vui hòa, công việc hanh thông và khởi phát duyên lành được kết duyên pháp lữ với Câu lạc bộ Cúc Vàng, tu tập sáu pháp hòa kính, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tinh tấn tu hành theo chính Pháp của Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

2.8. Hồi Hướng

(Quỳ hoặc đứng)

Thí thực công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô thượng giác. (1 chuông)

2.9. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

Kết Lễ

(Chủ sám đọc)

Khóa lễ của chúng con đã viên mãn, chúng con xin dọn đồ cúng lễ. Chúng con xin thành kính tri ân Tam Bảo và tùy hỷ các vị Hộ Pháp, quỷ thần đã tham gia khóa lễ và ủng hộ cho khóa lễ công đức của chúng con.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 vái. 3 chuông)

Điều chỉnh, bổ sung và cập nhật ngày 24 tháng 1 năm 2024

-
aa
+
2,490 lượt xem
08/03/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ