Tổng hợp các video về Nghi thức đám ma

Bài viết tổng hợp các Nghi thức cúng lễ trong đám ma:

https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cung-le-trong-dam-ma-c3032.html

-----

1. Nghi thức đám tang: Nghi thức hộ niệm cho người bệnh trước lúc lâm chung

Link video: 

2. Nghi thức đám tang: Nghi thức trợ niệm

Link video: 

3. Nghi thức đám tang: Nghi thức nhập quan

Link video: 

4. Nghi thức đám tang: Nghi thức tụng kinh cúng cơm trong đám ma

Link video: 

5. Nghi thức đám tang: Nghi thức động thổ xây mộ/huyệt

Link video: 

6. Nghi thức đám tang: Nghi thức di quan

Link video: 

7. Nghi thức đám tang: Nghi thức hạ huyệt

Link video: 

8. Nghi thức đám tang: Nghi thức an sàng cúng ba ngày

Link video: 

1,609 lượt xem
14/03/2023

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. t
    t

    thảo nguyễn

    11/04/2023

    Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, Sư Phụ cùng Đại Tăng và tri ân công đức của cô CN đã hướng dẫn chi tiết các nghi thức trong đám tang ạ