Tổng hợp video hỗ trợ cho việc hộ niệm (người bệnh là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

A. Tam Quy Ngũ Giới, Bát quan trai giới và lợi ích việc giữ giới

I. Tìm hiểu về Tam quy ngũ giới

1. Những điều bạn chưa biết về quy y Tam Bảo

2. Giới là gì và lợi ích của việc giữ gìn ngũ giới

3. Lễ quy y Tam Bảo và truyền Bát quan trai giới

4. Phạm giới – Người Phật tử có cần quy y lại?

5. Chỉ quy y Tam bảo trên giấy có đắc được quy y?

6. Các duyên khiến Phật tử mất Pháp quy y và cách giữ niệm quy y

7. Ngày tu Bát quan trai không nhận đủ 8 giới có được không?

II. Tìm hiểu về Bát quan trai giới

1. Truyền Bát quan trai giới ngày 08/02/Nhâm Dần

2. Truyền Bát quan trai giới, ngày 08/01/Nhâm Dần

3. Truyền Bát quan trai giới – tháng 12 Tân Sửu

4. Bát quan trai giới – Phật tử có tại gia có thể tự thọ không?

III. Phật tử tu tập trong ngày Bát quan trai giới

1. Một ngày tu Bát quan trai giới

1. Chư Tăng hướng dẫn Phật tử thọ trai trong ngày tu Bát quan trai giới

2. Thời khóa tọa thiền ngày Bát quan trai

3. Thời khóa tọa thiền – Lễ kết Chương trình tu mùa hạ

5. Đại lễ Phật Đản 2020 – Thời khóa tọa thiền

IV. Công đức của việc thọ giới

1. Pháp thoại: “Công đức tu tập Bát Quan Trai giới”

2. 10 lợi ích của việc giữ giới theo lời Phật dạy

4. Tại sao giữ Bát Quan Trai giới lại được phước sinh thiên?

5. Công đức tuỳ hỷ và giữ trai giới

6. Tu Bát Quan Trai tại nhà thế nào để được nhiều công đức?

B. Bài giảng về Kinh Tam Bảo, CLB Cúc Vàng sớt bát cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng

1. Kinh Tam Bảo (Phần 1)

2. CLB Cúc Vàng sớt bát cúng dường đầu xuân

3. Kinh Tam Bảo (Phần 2) – Bố thí được gia hộ

4. Đặt bát cúng dường – Cầu an Dược sư

5. Kinh Tam Bảo (Phần 3) – Phật Bảo là châu báu thù diệu

6. Lễ cúng dường trai phạn – Lễ kết chương trình tu mùa hạ

7. Kinh Tam Bảo (Phần 4) – Như Lai – bậc A La Hán, Chính Đẳng Chính Giác

8. CLB Cúc Vàng sớt bát cúng dường chư Tăng báo ân Tổ Quốc, nguyện cầu đất nước bình an, thái hoà

9. Kinh Tam Bảo (Phần 5) – Pháp Bảo là châu báu thù diệu

10. Sớt bát cúng dường – Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám

11. Kinh Tam Bảo (Phần 6) – Tăng Bảo – Bậc thiện hằng tán dương

12. Lễ sớt bát cúng dường chư tăng nhân mùa vu lan báo hiếu

13. Kinh Tam Bảo (Phần 7) – Tăng Bảo – Các Ngài tâm kiên cố, ly dục sống Thánh Đạo

14. Phật tử CLB Cúc Vàng sớt bát cúng dường chư Tăng tu tập trong rừng báo Tứ Trọng Ân

15. Kinh Tam Bảo (Phần 8) – Tứ Thánh Đế cứu thế gian

16. Lễ sớt bát cúng dường chư Tăng – Kết đàn tu tập 108 ngày cầu an trong đại dịch

17. Kinh Tam Bảo (Phần 9) – Bát Chính Đạo

18. Lễ sớt bát cúng dường chư Tăng | Kỷ niệm 763 năm ngày sinh Phật Hoàng Trần Nhân Tông

19. Sớt bát cúng dường chư Tăng thực hành hạnh đầu đà nhân ngày vía Tôn Giả Đại Ca Diếp

Chư Tăng tu tập trong rừng

1. Tu sĩ – hạnh đầu đà | Đời sống tu hành của chư Tăng chùa Ba Vàng

2. Đức Phật hoan hỷ điều gì? | Theo dấu chân Phật

3. Tại sao chư Tăng chùa Ba Vàng tu trong rừng?

4. Đời Tăng lữ: xả thân cầu đạo – xả phú cầu bần

5. Tu sỹ và núi rừng

6. Vì sao chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập trong rừng?

7. Tài sản của chư Tăng chùa Ba Vàng 

8. Những bước chân trên con đường giải thoát

9. 5 hạng người sống ở rừng

10. Đằng sau miếng mồi ngon là khổ lụy

11. 5 hạng người ăn từ bình bát

12. Kiên cố một lý tưởng tu hành

13. Tâm nguyện của Thầy Thích Trúc Thái Minh

14. Người cày ruộng – Sau khi cày ruộng này, mọi đau khổ được thoát

15. Chư Tăng tu tập làm tròn hiếu đạo

2,037 lượt xem
12/03/2022

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Đ
    Đ

    Đỗ Thị Uyên

    02/10/2022
    Con xin tri ân công đức của Cô ạ