Link bài kinh tụng chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

Xem tổng hợp các chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng tại link:

https://phamthiyen.com/tong-hop-cac-chuong-trinh-tu-tap-theo-3-thang-an-cu-cua-chu-tang-c3753.html

A. Hướng Dẫn

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.
Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

B. Danh Sách Bài Kinh

Chu kỳ 1

– Ngày 1: Tụng bài kinh (ấn vào tên bài): Lòng Tin Là Tài Sản Tối Thượng - kinh Nikaya

Chu kỳ 2

– Ngày 1: Tụng bài kinh (ấn vào tên bài): Biểu Hiện Của Lòng Tin - kinh Nikaya

Chu kỳ 3

– Ngày 1: Tụng bài kinh (ấn vào tên bài): Chánh Tín

Chu kỳ 4

– Ngày 1: Tụng bài kinh (ấn vào tên bài): Lợi Ích Của Lòng Tin

Chu kỳ 5

– Ngày 1: Tụng bài kinh (ấn vào tên bài): Tín, Hay Ngôi Chợ

Chu kỳ 6

– Ngày 1: Tụng bài kinh (ấn vào tên bài): Người Nghèo

Chu kỳ 7

– Ngày 1: Tụng bài kinh (ấn vào tên bài): cập nhật sau

Chu kỳ 8

– Ngày 1: Tụng bài kinh (ấn vào tên bài): cập nhật sau

*Nghi thức tu kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp luân

*Nghi thức tu khuyến phát tâm Bồ Đề

Chu kỳ 9

– Ngày 1: Tụng bài kinh (ấn vào tên bài): cập nhật sau

Chu kỳ 10

– Ngày 1: Tụng bài kinh (ấn vào tên bài): cập nhật sau

Nghi thức tu tập Vu Lan báo hiếu - Cầu siêu rằm tháng 7

Chu kỳ 11

– Ngày 1: Tụng bài kinh (ấn vào tên bài): cập nhật sau

Chu kỳ 12

– Ngày 1: Tụng bài kinh (ấn vào tên bài): cập nhật sau

Chu kỳ 13

– Ngày 1: Tụng bài kinh (ấn vào tên bài): cập nhật sau

Chu kỳ 14

– Ngày 1: Tụng bài kinh (ấn vào tên bài): cập nhật sau

Chu kỳ 15

– Ngày 1: Tụng bài kinh (ấn vào tên bài): cập nhật sau

Chu kỳ 16

– Ngày 1: Tụng bài kinh (ấn vào tên bài): cập nhật sau

 

-
aa
+
66,953 lượt xem
03/06/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ