Nghi thức tu tập trước và sau khi sám hối chư Tăng trực tuyến

1. Nghi thức tu tập trước khi sám hối chư Tăng trực tuyến

Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-tap-truoc-khi-sam-hoi-chu-tang-truc-tuyen/

2. Nghi thức tu tập sau khi sám hối chư Tăng trực tuyến

nghi-thuc-tu-tap-sam-hoi-chu-tang-truc-tuyen-3-970x546

98,920 lượt xem
06/04/2022

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. K
    K

    Khổng Minh Chiến

    25/02/2023

    Con xin thành kính tri ân công đức của Cô Chủ Nhiệm ạ.