Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Phân biệt tu sĩ, cư sĩ lãnh chúng đúng Pháp, sai Pháp | Trạch Pháp ngày 08/4 Canh Tý

Trong kinh Mi Tiên vấn đáp có viết: “Đức Đại Giác có mặt ở trên đời là vì lợi ích cho chư thiên và loài người, ngài đã dứt bỏ trọn vẹn mọi thằng thúc trói buộc, đã rời xa những ảo giác, ảo tưởng về cái gọi là Ta và của Ta! Do vậy, vì nhân duyên mà có giáo hội, vì nhân duyên mà phải bảo quản, lãnh đạo – chứ không phải “chấp thủ”, “dính mắc” vào cái giáo hội giả danh ấy…”

>>> Vì chúng sinh – Đức Phật đản sinh!

>>> Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có phải người khai sáng đạo Phật?

Vậy những người đệ tử Phật trong hàng tu sĩ và cư sĩ lãnh chúng như thế nào thì đúng với giới Pháp của Phật? Làm sao để phân biệt được tu sĩ, cư sĩ lãnh chúng đúng Pháp, sai Pháp? Những lời chia sẻ trong video trên đây của Cô Phạm Thị Yến sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về điều này, đặc biệt là đối với những người quản chúng; người đạo tràng trưởng, phó; và các trưởng, phó nhóm tu tập Phật Pháp.

Các bài nên xem: 

130 lượt xem
30/04/2020

Bình luận