Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Nghi thức tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm

Kính thưa quý đạo hữu! Đây là chương trình tụng trích lược kinh Dược Sư, dành cho các Phật tử không đủ thời gian tụng hết quyển kinh Dược Sư. Nếu đạo hữu nào muốn tụng hết cuốn kinh Dược Sư, thì các đạo hữu tụng theo kinh sách.

Trong chương trình này, chỉ thực hành sám hối và tán dương công đức của đức Phật Dược Sư và các vị Bồ Tát, Thánh Hiền ở cõi Đông Phương.

Có thể phát nguyện tu: 7, 14, 21, 35, 49 ngày.

Trong đàn lễ có thể phát tâm tạo các công đức, phúc lành hoặc là chỉ tùy hỉ theo các đạo hữu trong Câu lạc bộ.

Nghi thức tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm (Dành cho Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng đã phát nguyện Bồ Đề, tu lục hòa)

Nghi thức tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề, tu lục hòa)

tụng kinh dược sư
Nghi thức tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm 
12.240 lượt xem
20/02/2021

Bình luận

Bình luận của bạn