Nghi thức tu tập kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo

Lời Dẫn

Đức Phật thành đạo là một sự kiện hy hữu, mở ra con đường thoát khổ cho chúng sinh. Những ai được sinh ra vào thời có Đức Phật tại thế và theo Ngài tu học, chứng đắc giải thoát, thì người đó không thể thiếu nhân duyên đã từng hoan hỷ với sự kiện các Đức Phật thành đạo trong các kiếp sinh tử về trước.
Sư Phụ và chư Tăng mở bày phương tiện cho hàng Phật tử chúng ta tu tập, để duy trì và tăng trưởng nguồn tâm tinh tấn, hoan hỷ cho Phật tử chúng ta đối với sự kiện Đức Phật thành đạo, mong cho chúng ta được lợi ích kết quả to lớn ngay trong kiếp này và các kiếp vị lai sau không xa rời Đức Phật, được diện kiến Phật và chính mình được thành Phật.
Nhân duyên lợi ích không thể nghĩ bàn như vậy, Phật tử chúng ta nên tinh tấn và hoan hỷ tu tập cho viên mãn.

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Nghi thức tu tập kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo - cập nhật sau

A. Hướng Dẫn

Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm
Lưu ý: Đọc kỹ phần hướng dẫn để thực hành đúng nghi thức, cúng thí thực được mời hương linh về đàn chẩn tế.

1. Ngày tu bát quan trai
Ngày câu lạc bộ phát nguyện tu: Mùng 4/12 âm lịch.

2. Điều kiện được thỉnh hương linh trong nghi thức tu và hương linh của lễ cúng thí thực về đàn chẩn tế: Xem tại phần hướng dẫn.
Ngày thỉnh hương linh về đàn chẩn tế tại chùa: 15/12 âm lịch.

B. Nghi Thức

Thời gian tu: 6 ngày (mùng 2, 3, 4, 5, 6 và ngày mùng 7/12 âm lịch).

I. Nghi Thức Ngày Tụng Kinh

Ngày tu: Mùng 2 và ngày mùng 5/12 âm lịch (ngày thứ nhất và thứ 4 của chương trình).

Ấn vào tên bài: Nghi thức tụng kinh - tu kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo

II. Nghi Thức Ngày Nghe Pháp Và Ngồi Thiền

Ngày tu: Mùng 3, 4, 6 và ngày mùng 7/12 âm lịch (ngày thứ 2, thứ 3, thứ 5 và thứ 6 của chương trình).

Ấn vào tên bài: Nghi thức nghe Pháp ngồi thiền - tu kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo 

Lưu ý: Thời khóa nghe Pháp trong chương trình tu tập ngày 3/12 âm lịch đồng thời sẽ là buổi nghe trạch pháp thường kỳ của câu lạc bộ.

HẾT

LIÊN HỆ HỎI VỀ VIỆC TU TẬP
Để tiện giúp đỡ và hướng dẫn những người có niềm tin với Phật Pháp, muốn được sự giúp đỡ cũng như vào câu lạc bộ Cúc Vàng, để ứng dụng Phật Pháp tu tập chuyển hóa thân tâm, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, câu lạc bộ tiếp nhận mong cầu tự nguyện trên tại các địa chỉ sau:

I. Ban tiếp nhận thông tin Câu lạc bộ Cúc Vàng: 0984243810
II. Facebook:
Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa:
1. Trang cá nhân
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
2. Fanpage
facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa
facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan
3. Đăng lên nhóm facebook: Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
4. Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày
https://www.facebook.com/groups/422743472129808
III. Email: [email protected]

197,732 lượt xem
10/01/2024

Bình luận (33)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. H
  H

  Hoàng Thị Bắc

  17/01/2024
  Con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng các Đại Tăng và cô chủ nhiệm ạ!
 2. P
  P

  Phượng Trần

  17/01/2024
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin tri ân công đức trên Sư Phụ cùng đại Tăng Ni và Cô chủ nhiệm đã chỉ dạy cho Phật tử chúng con tu học để hiểu và biết về Phật Pháp và luôn từ bi với tất cả các chúng sinh.
 3. N
  N

  Nguyễn Thị giáp

  17/01/2024
  Con xin tri ân Sư Phụ, xin tri ân các quý thầy, xin tri ân Cô chủ nhiệm và các đạo hữu đã trợ duyên cho con trên con đường học đạo ạ.
 4. L
  L

  Lê Thị Thanh Minh

  13/01/2024
  Con xin tri ân công đức Tam Bảo, tri ân công đức các Tăng Ni, Phật tử, tri ân công đức Cô chủ nhiệm và quý đạo tràng đã trợ duyên cho con trên con đường tu học ạ.
 5. P
  P

  PT Đỗ Thị Thùy Dung Pd Dung Hạnh Viên

  13/01/2024
  Con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng các Đại Tăng và cô chủ nhiệm ạ!