Chương trình tu tập kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo

Lời Dẫn

Đức Phật thành đạo là một sự kiện hy hữu, mở ra con đường thoát khổ cho chúng sinh. Những ai được sinh ra vào thời có Đức Phật tại thế và theo Ngài tu học, chứng đắc giải thoát, thì người đó không thể thiếu nhân duyên đã từng hoan hỷ với sự kiện các Đức Phật thành đạo trong các kiếp sinh tử về trước.
Sư Phụ và chư Tăng mở bày phương tiện cho hàng Phật tử chúng ta tu một tuần, để duy trì và tăng trưởng nguồn tâm tinh tấn, hoan hỷ cho Phật tử chúng ta đối với sự kiện Đức Phật thành đạo, mong cho chúng ta được lợi ích kết quả to lớn ngay trong kiếp này và các kiếp vị lai sau không xa rời Đức Phật, được diện kiến Phật và chính mình được thành Phật.
Nhân duyên lợi ích không thể nghĩ bàn như vậy, Phật tử chúng ta nên tinh tấn và hoan hỷ tu tập cho viên mãn trong một tuần.

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài)

Chương trình 1

Nghi thức dành cho chủ lễ là nhân dân Phật tử chưa bạch xong phát nguyện tu lục hòa 49 ngày

Nghi thức dành cho chủ lễ là Phật tử đã bạch xong phát nguyện tu lục hòa 49 ngày

Chương trình 2

Nghi thức dành cho chủ lễ là nhân dân Phật tử chưa bạch xong phát nguyện tu lục hòa 49 ngày

Nghi thức dành cho chủ lễ là Phật tử đã bạch xong phát nguyện tu lục hòa 49 ngày

A. Hướng Dẫn

Ấn vào tên bài: Hướng dẫn dành cho chương trình tu tập kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo

B. Nghi Thức

- Nghi thức có nhiều chương trình tu. Mỗi chương trình tương ứng với 1 lần tu/1 năm. Để đảm bảo sự tiếp thu kiến thức Phật Pháp, các Phật tử tu theo tuần tự từ chương trình số 1-> 2-> 3… Phật tử do nhân duyên vào đạo tràng sau hoặc các năm trước do nhân duyên chưa tu được, thì có thể tu đuổi chương trình, nhưng vẫn tu tuần tự, để phù hợp với sự tiếp nhận kiến thức, để sinh ra công đức phúc báo cao nhất từ sự giác ngộ. Khi tu bạch theo thứ lớp lục hòa lên câu lạc bộ.

- Nghi thức tu gồm hai nội dung: Tụng kinh và nghe pháp, ngồi thiền (ngày hôm trước tụng kinh và ngày hôm sau tiếp theo là ngày nghe pháp, ngồi thiền). Có thể nghe pháp và ngồi thiền cùng 1 thời khóa hoặc có thể tách rời vào hai thời điểm khác nhau trong ngày.

* Lưu ý: Tu 7 ngày từ mùng 1 đến mùng 7, nếu chùa đổi ngày tu thì tu nghi thức này đến trước ngày chùa tổ chức 1 hôm. Nếu chùa thay đổi, khiến ngày tu nhiều hơn 7 ngày, thì tùy duyên chọn tu tụng kinh hay nghe pháp, ngồi thiền lại các bài trong chương trình.

I. Nghi Thức Ngày Tụng Kinh (Ngày 1, 3, 5)

Ấn vào tên bài: Nghi thức tụng kinh tu kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo

II. Ngày Nghe Pháp Và Ngồi Thiền (Ngày 2, 4, 6)

Ấn vào tên bài:

1. Link nghe Pháp ngồi thiền chương trình 1 tu kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo

2. Link nghe Pháp ngồi thiền chương trình 2 tu kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo

III. Ngày 7

Tùy duyên tu theo nghi thức tụng kinh, hoặc nghe lại 1 bài Pháp hoặc ngồi thiền quán kỹ lại các đề mục quán.

IV. Văn Bạch Thỉnh Lại Khi Chùa Thay Đổi Ngày Chẩn Tế

Link: https://phamthiyen.com/van-bach-lien-quan-den-dan-chan-te-c4460.html#i-van-bach-coi-tam-linh-khi-chua-chuyen-ngay-dan-chan-te

139,790 lượt xem
21/12/2022

Bình luận (21)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Đinh Thị Thu

  29/12/2022

  Con xin sám hối Tam Bảo. Con xin sám hối Cô chủ nhiệm. Con xin sám hối ban lãnh đạo đạo tràng. Con đã giải đãi và không hoàn thành chương trình tu. Ngày nay là ngày tu thứ 7 con xin tu bài của ngày thứ 6 ạ. Con xin thành tâm sám hối ạ

 2. C
  C

  Chiến Khổng Minh

  28/12/2022

  Chúng con xin thành kính cảm niệm tri ân vô lượng công đức trên mười phương thường trụ Tam Bảo, trên Sư Phụ cùng Đại Tăng chùa Ba Vàng và Cô chủ nhiệm CLB Cúc Vàng nhiều lắm ạ. Xin tùy hỷ công đức của các quý đạo hữu đã tu tập ạ.

 3. H
  H

  Hoàng Thị Lý

  28/12/2022

  Em xin thành kính tri ân công đức của Cô chỉ dạy ạ!

 4. N
  N

  Nguyễn Thị Gấm

  24/12/2022

  Con thành kính tri ân Cô chủ nhiệm. Kính chúc Cô nhiều sức khỏe dẫn dắt chúng em, con, cháu tu tập lục hòa

 5. V
  V

  Vũ Văn Nam

  23/12/2022

  Chúng con thật hạnh phúc thật hoan hỷ khi được tu theo chương trình kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo ạ