Sự thật về tụng chú Đại Bi bạn nên biết

Nhiều người cho rằng: tụng chú Đại Bi giúp tiêu trừ mọi khổ nạn, được chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp gia hộ; sẽ trị khỏi các bệnh, làm ăn được thuận lợi, phát đạt, đuổi được ma tà; hoặc dù làm tất cả các nghiệp ác, phạm vào 5 tội ngũ nghịch,... mà chỉ cần trì tụng chú Đại Bi không sinh lòng nghi thì sẽ được 10 phương chư Phật chứng minh cho hết thảy tội chướng được tiêu trừ. 
Từ những quan điểm đó, rất nhiều Phật tử dày công tụng chú Đại Bi như một phương tiện để cứu cánh, giúp thoát khỏi tất cả nỗi khổ của mình. Tuy nhiên, điều đó có đúng với sự thật? Nếu ai cũng làm việc ác và chỉ cần tụng chú Đại Bi để tiêu tội thì có đúng với nhân quả không?
Kính mời quý đạo hữu cùng tìm hiểu sự thật về việc tụng chú Đại Bi qua chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến - Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán trong bài viết dưới đây!
Quan niệm về việc tụng chú Đại Bi có thể giúp vượt qua mọi nạn khổ có đúng hay không? (Ảnh minh họa)
Quan niệm về việc tụng chú Đại Bi có thể giúp vượt qua mọi nạn khổ có đúng hay không? (Ảnh minh họa)

1. Trì chú Đại Bi theo quan điểm nhân quả của đạo Phật

Theo quan điểm nhân quả của đạo Phật, các nghiệp khổ trong kiếp này đều do kiếp trước chúng ta đã từng làm ác. Ví dụ: Kiếp trước có trộm cắp, lừa đảo, làm hại thân Phật thì kiếp này sẽ bị thất thoát tài sản, làm ăn thua lỗ; kiếp trước có bất hiếu thì đến kiếp này con cháu bất hiếu với mình;...
Những tội ác đó khởi lên từ tham, sân, si và nó chính là vô minh. Nếu chỉ đọc chú Đại Bi, sẽ không thể tiêu các nghiệp và cũng không thể hết vô minh. Ví dụ, chúng ta nợ người khác 100 triệu rồi về tụng chú Đại Bi, người ta không thể xóa nợ cho mình. Nếu chúng ta không trả nợ, người ta vẫn oán trách, thù hận mình và tội lừa đảo, dối trá này không thể tiêu được. Cho nên, quan điểm tụng chú Đại Bi để hết tội là sai lầm, tà kiến, không đúng với nhân quả. 
Cũng vậy, nếu chúng ta đã từng phạm phải ngũ nghịch trọng tội, làm các việc ác từ vô thủy kiếp đến nay mà chỉ cần tụng chú Đại Bi có thể tiêu hết được tội thì cuộc đời chúng ta phải hoàn toàn hạnh phúc chứ không còn khổ đau, bệnh tật, gia đình bất hòa, làm ăn thất bát,...
Vậy nên, chúng ta phải quán sát kỹ nhân quả và tự mình thẩm sát về công năng của chú Đại Bi. Nếu tụng cả 1.000 biến chú Đại Bi mà vẫn còn thất thoát tài sản, con cái không hiếu thuận hơn,... thì chứng tỏ rằng chú Đại Bi không có công năng giúp tiêu hết tội, khiến chúng ta hết khổ. 
Chỉ đọc tụng chú Đại Bi, không thực hành giác ngộ từ bi nhẫn nhục mà mong cầu được mạnh khỏe, giàu có thì đó là sự mong cầu phi nhân quả
Chỉ đọc tụng chú Đại Bi, không thực hành giác ngộ từ bi nhẫn nhục mà mong cầu được mạnh khỏe, giàu có thì đó là sự mong cầu phi nhân quả
Bên cạnh đó, quan điểm tụng chú Đại Bi sẽ được nhiều vị Bồ Tát xua đuổi các sự khổ cho mình cũng không đúng. Đức Phật và Bồ Tát không thể làm trái được nhân quả của một chúng sinh nào, chúng ta gieo nhân thì ắt phải gặp quả. Phật dạy cho chúng ta phương pháp thực hành để chuyển hóa những quả khổ và sinh ra các quả thiện hoặc quả giải thoát, chứ không thể chỉ tụng chú mà có thể diệt được mọi nghiệp như vậy.
Ví như câu chuyện từ thời Đức Phật còn tại thế, sau khi Ngài giác ngộ, Ngài biết dòng họ Thích Ca sẽ bị vua Lưu Ly giết hại. Mặc dù Ngài đã trở thành một bậc Toàn Giác nhưng chính Ngài cũng không thể cứu được dòng tộc của mình. Bởi trong tiền kiếp, dòng họ Thích Ca sống ở làng chài và đã cùng nhau đánh cá để ăn. Khi ấy vua Lưu Ly là một chú cá tên Câu Tỏa sống trong ao và đã quyết trả thù nhân dân làng chài ấy. Trải qua bao kiếp luân hồi sinh tử, nay trở lại làm người báo oán lẫn nhau. Cho nên, từ đó chúng ta thấy rằng, nhân đã gieo thì đều phải gặt quả. Không có vị Phật, Bồ Tát nào có thể thay đổi nhân quả của chúng sinh.
Ba lần Đức Phật ngồi dưới gốc cây ngăn cản vua Lưu Ly mà không thể cứu được dòng họ Thích Ca
Ba lần Đức Phật ngồi dưới gốc cây ngăn cản vua Lưu Ly mà không thể cứu được dòng họ Thích Ca

2. Ý nghĩa tụng chú Đại Bi

2.1. Giúp thanh tịnh tâm, có được sự hộ trì

Quan niệm tụng chú Đại Bi giúp thoát khỏi mọi quả khổ là việc làm phi nhân quả. Tuy nhiên, không phải việc trì chú Đại Bi không có tác dụng, chỉ là nhiều người đang hiểu sai tác dụng của bài chú. Tụng chú Đại Bi là một phương tiện giúp thanh tịnh tâm mình, cảnh tỉnh mình dừng các việc ác khi nhớ tới câu thần chú.
Khi tụng chú, có thể chúng ta cũng được các vị Hộ Pháp hộ trì cho mình làm các việc thiện dễ dàng, giúp chúng ta có động lực làm các việc thiện. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý, chúng ta phải làm các việc thiện như cung kính lễ bái Đức Phật, bố thí, cúng dường, giữ giới,... thì mới có công đức để được các vị Hộ Pháp, các bậc ngoại hộ thiện tri thức hộ trì cho mình. 
Ngược lại, các vị Hộ Pháp không thể hộ trì nếu chúng ta không có công đức hoặc không tự thân vận động. Ví dụ, chúng ta không làm việc mà chỉ lễ bái Đức Phật từ sáng đến tối để cầu nguyện cho mình giàu có thì không thể được. 

2.2. Mong mỏi mình có nhân duyên thực hành đại bi tâm 

Tụng chú Đại Bi còn một ý nghĩa khác đó là để mong mỏi mình có được nhiều nhân duyên thực hành đại bi tâm và chóng được thành tựu.
Trong kinh có kể lại câu chuyện kiếp quá khứ của Ngài Xá Lợi Phất phát nguyện tu từ bi nhẫn nhục. Khi ấy, vua trời Đế Thích hóa hiện thành một chàng trai xuống thử lòng của Ngài, nói rằng: Mẹ của tôi đang bị bệnh, phải có mắt của Người để nấu thuốc thì mẹ tôi mới khỏi. Lúc đó, Ngài đã lấy tay móc một bên mắt của mình đưa cho chàng trai.
Chàng trai lại nói: Không phải mắt đó mà là mắt bên kia. Ngài Xá Lợi Phất tiếp tục móc con mắt còn lại đưa cho chàng trai. Chàng trai tức thì nói luôn: Không, mắt của ngươi tanh hôi lắm, không thể làm thuốc cứu mẹ tôi được. Sau đó, cậu ta bỏ đi. Đối trước hoàn cảnh như vậy, Ngài Xá Lợi Phất đã tu hạnh nhẫn nhục để thành tựu được tâm từ bi; tức tâm không sân, không giận, từ bi và nhẫn nhục.
Như vậy, tụng chú Đại Bi có nghĩa là mình phát nguyện sẽ tu tâm đại bi, chấp nhận có sự thử thách của tất cả các cõi (cả cõi người) để mình thành tựu tâm đại bi rốt ráo hơn. Ví dụ, có thể người ta sẽ gá vào người đang làm ăn để lừa đảo mình. Nếu tu được tâm từ bi, mình sẽ coi người lừa đảo cũng là người giúp đỡ mình, mình yêu thương và biết ơn họ. Đó mới chính là thực hành chú Đại Bi. Vậy nên các Thầy đi tu tụng chú Đại Bi để việc bất như ý đến với các Thầy nhiều hơn, nhanh hơn; giúp các Thầy tu tập nhanh được rốt ráo hơn. Như vậy, tụng chú Đại Bi là mang tai họa đến cho mình bởi tai họa là nhân duyên để chúng ta tu tâm từ bi. 
Tụng chú Đại Bi có nghĩa là phát nguyện tu tâm đại bi
Tụng chú Đại Bi có nghĩa là phát nguyện tu tâm đại bi

3. Tụng chú Đại Bi không tiêu trừ được tội, vậy nên làm gì để tiêu trừ nghiệp chướng?

Trong kinh Di Giáo, bài kinh “Di huấn sau cùng”, Đức Phật dạy:
“Tỳ kheo các ông, sau khi Ta nhập diệt nên tôn trọng, cung kính đối với giới luật. Như ở chỗ tối tăm được thấy ánh sáng, như người nghèo được của báu. Nên biết rằng, giới luật là thầy của các ông, cũng như Ta đây còn trụ thế, không hề khác biệt.
Này Ananda, những ai, sau khi Ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng chánh Pháp làm ngọn đèn, dùng chánh Pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một Pháp gì khác. Những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng Tỳ kheo của ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi”.
Như vậy, chúng ta phải lấy chánh pháp là ngọn đèn, lấy giới làm Thầy, tự mình thanh lọc tâm mình, để chúng ta chuyển nghiệp, rồi từ phàm thành Thánh, chứ không thể ỷ lại vào việc tụng chú. Bởi những việc khổ chúng ta gặp phải là do nghiệp của chính chúng ta gây ra; cho nên chúng ta phải hành thiện chứ không thể tụng một câu chú mà Đức Phật có thể ban cho chúng ta hết tội được. Đức Phật đã dạy cho chúng ta cách thực hành Pháp để tiêu trừ được nghiệp chướng, sinh thêm phước báu như: lễ Phật, làm phước, cúng dường, tu sửa thân tâm lành thiện, dừng các việc ác, sinh các việc thiện,... Chúng ta nên thực hành theo lời dạy của Ngài.
Đặc biệt, thay vì tụng chú Đại Bi, chúng ta nên tư duy Bát Chính Đạo thì sẽ hữu hiệu hơn. Bởi khi tư duy Bát Chính Đạo tức là chúng ta đang tu để tâm mình được thanh tịnh, tư duy đúng nhân quả và chính Pháp để chuyển nghiệp được nhanh nhất. Chúng ta đang vướng mắc điều gì, tâm chúng ta còn cấu uế gì thì chúng ta tư duy để thoát khỏi nó; như vậy chúng ta sẽ làm chủ được các sự việc của mình.
Nghe Pháp, tư duy mọi việc theo nhân quả để tự mình làm chủ mọi sự việc
Nghe Pháp, tư duy mọi việc theo nhân quả để tự mình làm chủ mọi sự việc 
Qua những phân tích của Cô Phạm Thị Yến, mong rằng chúng ta hiểu về lợi ích thực sự của việc trì chú Đại Bi và hiểu rằng để chuyển hóa nghiệp khổ của mình, điều quan trọng cần làm là thực hành chính Pháp của Phật, ngăn ác, diệt ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện,... Hy vọng những người Phật tử sẽ có thêm cho mình những tri kiến đúng đắn để thực hành giáo Pháp của Phật một cách đúng đắn, thiết thực trên con đường tu học Phật.

Các bài nên xem: 

8,531 lượt xem
05/10/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ