Trạch Pháp thường kỳ 03-11-Mậu Tuất

Mời quý đạo hữu và các bạn cùng theo dõi video để được nghe những lời chia sẻ từ Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) nhé!
Các bài nên xem:
Luân hồi - Trạch kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu 67
Còn ham thích còn trong luân hồi - Trạch Kinh Mi Tiên Vấn Đáp
Một người tu tại sao cả nhà lại được hưởng phước? | Trạch Pháp thường kỳ 20/8/Kỷ Hợi

585 lượt xem
24/04/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ