Kẻ sát sinh, người trộm cướp cúng dường Tam Bảo có được phước báu? | Trạch pháp ngày 03/09/Nhâm Dần

897 lượt xem
28/09/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ