Pháp Quán thứ 4: Sự biến diệt của các Pháp đưa đến an ổn giải thoát | Trạch Pháp ngày 20/10/Nhâm Dần

Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí

Đề mục:

1. Quán chiếu những thứ khả ái (vừa ý sinh yêu quý):
- Người: cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè
- Tài vật; danh vọng; sắc đẹp; âm thanh; ăn, ngủ,…

2. Quán chiếu những thứ khả hỷ (vừa ý sinh vui mừng):
- Người: cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè
- Tài vật; danh vọng; sắc đẹp; âm thanh; ăn, ngủ,…

3. Quán chiếu sự nuối tiếc, phiền não khi những thứ khả ái, khả hỷ đó biến đổi.

4. Cảm nhận sự đúng đắn về lời dạy của Đức Phật.

5. Quán chiếu: Thế gian này cái làm cho ta được vừa ý lại chính là nhân duyên để ta phải khổ về sự luyến tiếc phiền não.

6. Quán chiếu để thấy thêm về sự khổ tiềm ẩn ở khắp mọi sự, mọi việc ở thế gian.

7. Quán chiếu: Hạnh phúc ở thế gian này có thật là có không?

8. Tư duy lợi ích của việc tu hành, thực hành Pháp đưa đến lợi ích thoát khỏi thế gian khổ này.

9. Phát nguyện tinh tấn tu học thực hành Pháp, mong muốn đi trên con đường viễn ly thế gian.

10. Tri ân Phật, tri ân Tam Bảo.
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

-
aa
+
1,008 lượt xem
13/11/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Ban quản trị

  28/06/2024
  Ban Quản trị và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
  - Chủ quyền của đất nước;
  - Các vấn đề về chính trị;
  - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
  - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
  Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Ban Quản trị và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.