Lời nói chân thật nào có oai lực lớn? | Trạch Pháp ngày 03/4/Nhâm Dần

842 lượt xem
03/05/2022

Bình luận (3)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. B
  B

  Bùi Duy Thủy

  05/08/2022

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

 2. L
  L

  La Thị Thìn

  05/08/2022

  Lời nói chân thật để có oai lực lớn như Cô CN giảng trạch vậy. Chúng ta có được công đức phúc báu của đại lễ Phật đản sinh đó là nhờ ân đức của Đức Phật trong nhiều kiếp quá khứ mà Ngài đã hy sinh thân mạng xương máu để cứu độ chúng sinh chịu gian nan cực khổ thực hành Bồ tát đạo, kiếp cuối cùng Ngài nguyện giáng xuống trần gian đản sinh là vì Ngài không muốn chúng sinh vô minh khổ đau nên công đức phước báu là có từ công đức phước báu của Đức Phật mà ra vậy

 3. L
  L

  La Thị Thìn. Pd Diệu Hậu

  05/08/2022

  Qua bài Pháp Cô CN trạch giảng về lời nói chân thật, thực hành hạnh chân thật theo lời Phật dạy và phải có tín tâm với Tam Bảo là có tín tâm với Phật, có tín tâm với Pháp, có tín tâm với Tăng. Con xin thành kính tri ân công đức của Cô CN ạ. Bài Pháp ý nghĩa và lợi ích ạ.