Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tạo nghiệp thế nào mà không chịu quả báo? | Trạch Pháp ngày 03/4 Canh Tý

Trong kinh Mi Tiên vấn đáp có viết: “Đức Thế Tôn có dạy rằng: “Người nào không biết rõ ác nghiệp mà tạo ác nghiệp như sát sanh, trộm cắp v.v… thì bị tội nặng”. Một chỗ khác, Đức Thập Lực Tuệ lại thuyết ở trong luật rằng: “Tỳ khưu tạo ác nghiệp do không biết thì không phạm tội”… Hai lời thuyết đó như hai con đường không thể gặp nhau hoặc như cách nhau một cái biển mênh mông khó vượt qua!”. Vậy thực hư chuyện này như thế nào?

Chúng ta biết rằng, cả pháp giới này đều bị chi phối bởi luật nhân quả, kể cả những bậc đã chứng Thánh quả. Nhân đã gieo thì sẽ gặt được quả tương ưng với suy nghĩ, lời nói và hành động thiện hay ác của chúng sinh. Thế nhưng, tại sao lại có những trường hợp tạo ác nghiệp nhưng không phạm tội, không chịu quả báo như Đức Thập Lực Tuệ đã thuyết giảng?

Để hiểu rõ hơn về điều này, hãy cùng lắng nghe những lời chia sẻ trong video trên đây của Cô Phạm Thị Yến qua bài kinh Mi Tiên Vấn Đáp số 108 “Tỳ kheo tạo nghiệp do không biết, tại sao lại không có tội?”.

Các bài nên xem: 

75 lượt xem
25/04/2020

Bình luận