Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tại sao tu hành, bố thí, làm phước vẫn dẫn đến lầm lạc, ngu si? | Trạch Pháp ngày 03/4 Canh Tý

Là người đệ tử Phật, chúng ta luôn mong muốn cho mình được tinh tấn tu hành, làm các việc phước thiện để tích tập công đức, giúp cho mình thoát ly được luân hồi sinh tử. Thế nhưng, trong tu tập, lại cũng có những người tuy làm phước, bố thí và tinh tấn tu hành nhưng lại đi vào con đường ngu si, dẫn đến lầm lạc, đau khổ. Vậy nguyên nhân xuất phát từ đâu?

>>> Bát quan trai giới – Lợi ích thù thắng thoát khỏi sinh tử luân hồi

Trong kinh Mi – Tiên Vấn Đáp có dạy: “Người nào mà trống rỗng nhận thức về Tứ Đế (trống rỗng về sự thấy biết khổ, nguyên nhân khổ, sự diệt khổ và con đường diệt khổ) sẽ dễ có những hành động lầm lạc, ngu si; và dẫu cho họ có tu hành, bố thí, làm phước – thì sự tu hành ấy cũng không đi đến đâu”.

Bởi vậy, người nào tu tập mà rời xa Tứ Diệu Đế thì người đó đang đi ngược con đường giải thoát, tức là đi vào con đường lầm lạc, đau khổ, tiếp tục sinh tử trong luân hồi.

Để hiểu rõ hơn về điều này, hãy cùng lắng nghe bài kinh Mi – Tiên Vấn Đáp số 111: “Sao đức thế tôn lại có lời nói khiếm nhã?” qua lời trạch giảng của Cô Phạm Thị Yến!

Các bài nên xem: 

141 lượt xem
26/05/2020

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục