Tại sao không nhìn thấy tử thi của ma quỷ? - Trạch Pháp ngày 08/8/Canh Tý

Trong kinh Đức Phật đã dạy, hiện hữu xung quanh chúng ta còn có các chúng sinh trong các cõi giới khác. Thực tế, chúng ta cũng nghe nói khá nhiều về các cõi giới này thông qua nhiều cách khác nhau, có thể là trực tiếp nhìn thấy, nghe người khác kể lại rằng nhìn thấy ma, quỷ, thần,... Nhưng chúng ta lại không biết nhiều về cõi giới này. Liệu họ có già, có chết? Nếu chết tại sao chúng ta lại không thấy tử thi của ma quỷ?

Tất cả những nghi vấn đó sẽ được giải đáp qua bài 159 - kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Đồng thời, thông qua bài kinh, Cô Phạm Thị Yến - Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán đã chia sẻ, sách tấn các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa về việc áp dụng trong việc tư duy thực hành Pháp để được nhiều lợi ích.
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem: 

-
aa
+
481 lượt xem
26/09/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ