Quả báo bất hiếu thảm khốc khi nghe vợ hại mẹ | Trạch Pháp ngày 03/7/Canh Tý

Trong cuộc sống, các cụ hay có câu nói: “tâm đồng, ý hợp”, tức là vợ chồng cùng chung nhau một tâm và ý hòa hợp thì gọi là vợ chồng hạnh phúc. Có những gia đình, vợ chồng đồng với nhau tâm thiện, hợp với nhau ý thiện; nhưng cũng có gia đình, vợ chồng đồng với nhau tâm bất thiện, bàn bạc việc bất thiện cũng rất hợp nhau. Trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp, câu 130 cũng nhắc đến một trường hợp vợ chồng tâm đồng ý hợp như vậy. Đó là câu chuyện tiền kiếp về Ngài Mục Kiền Liên nghe lời vợ để hại mẹ mình. Chính nhân đó khiến trong nhiều kiếp, Ngài Mục Kiền Liên phải chịu quả báo đau khổ, thậm chí đến kiếp cuối cùng, Ngài cũng phải chịu dư báo là một cái chết thảm khốc mặc dù khi đó Ngài đã chứng Thánh quả và là người đệ tử Phật có thần thông đệ nhất.
Video trên đây là những trạch giảng của Cô Phạm Thị Yến thông qua câu 130 - kinh Mi Tiên Vấn Đáp “Thần thông của đức Mục-kiền-liên không đương cự nổi thần lực của kẻ giết ngài?”.
Các bài nên xem:

887 lượt xem
22/08/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ