Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Người bị ma quỷ nhập và trí tuệ thiện xảo của Đức Phật | Trạch Pháp ngày 20/4 Canh Tý

“Vì lòng bi mẫn đối với chúng sinh, vì để giáo hóa chúng sinh, vì muốn trao pháp màu cho chúng sinh mà Đức Phật đã tùy nghi sử dụng nhiều phương pháp khác nhau…” Kinh Mi Tiên Vấn Đáp.

>>> Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có phải người khai sáng đạo Phật?

Trong quá trình độ sinh của Đức Phật cùng Tăng chúng, các Ngài đã dùng nhiều phương tiện thiện xảo để chúng sinh được nhiều lợi ích từ giáo Pháp. Tuy nhiên, con mắt của người phàm phu có nhiều cát bụi, trí tuệ vô minh nên không biết đó là phương tiện, rồi sinh tâm nghi ngờ, phỉ báng Đức Thế Tôn và các vị Thánh Tăng. Cô Phạm Thị Yến chia sẻ: “Để đánh giá một vấn đề của người tu độ sinh, đừng đánh giá trên phương tiện của người độ sinh, mà hãy đánh giá ở kết quả cuối cùng như thế nào thì mới công nhận đó là phương tiện thiện xảo hay lừa đảo. Trong Phật Pháp, nếu kết quả cuối cùng có thực hành giới, có giác ngộ chính kiến giải thoát thì tất cả những gì đưa người ta đến kết quả đó đều trở thành pháp phương tiện thiện xảo…”.

Để hiểu rõ hơn, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những lời chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến qua bài trạch Pháp kinh Mi Tiên Vấn Đáp: “Tại sao Đức Thế Tôn không thu thúc lục căn?”.

Các bài nên xem: 

617 lượt xem
12/05/2020

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục