Đức Phật dạy cách chọn trú xứ chọn Thầy để tu học


Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem:

-
aa
+
9,232 lượt xem
07/01/2022

Bình luận (31)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. C
  C

  Cao Thị Hạnh

  19/01/2024
  Con xin tri ân công đức của cô ạ
 2. N
  N

  Nguyễn Thị Thanh Xuân

  17/01/2024
  Con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ, chư Tăng và Cô Chủ Nhiệm.
 3. L
  L

  Lê Thị Mai

  17/01/2024
  Con xin tri ân công đức Cô Chủ Nhiệm ạ
 4. V
  V

  Vũ Thị Giáp

  17/01/2024
  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con thật là hạnh phúc được tu tập chương trình kỷ niệm Đức Phật thành đạo. Hôm nay, chúng con được nghe Cô truyền giảng bài pháp thật giá trị bà ý nghĩa khi chọn trú xứ và chọn Thầy học đạo thì con một lòng chọn nơi con tu tập là chuyên tu nhất tại chùa Ba Vàng trọn đời và con đã trọn được đúng Thầy, cho con tu học đạo là nhất tâm nương tựa vào Sư Phụ và đại Tăng Ni, Cô CN Chùa Ba Vàng để học chính giáo Pháp của Đức Phật để đoạn trừ dần các tâm tham, sân, si, tâm bất thiện để mang lại những điều tốt đẹp cho hiện tại và vị lai
 5. P
  P

  Phạm Thị Thức

  17/01/2024
  Con xin tri ân Cô chủ nhiệm đã trạch cho chúng con hiểu nghĩa của bài kinh ạ.