Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Cầu siêu là gì? Các yếu tố cần có để việc cầu siêu được thành tựu

Cầu siêu là một nghi thức tâm linh giúp gia tiên tiền tổ, người thân đã mất trong gia đình được thoát khổ. Đây là việc làm để con cháu có cơ hội thực hành tâm hiếu hạnh, cứu khổ cho ông bà, cha mẹ, quyến thuộc nhiều đời.
Vậy cầu siêu là gì? Những yếu tố cúng dường nào giúp việc cầu siêu được thành tựu và đem lại lợi ích lớn nhất cho kẻ còn, người mất? Hãy cùng tìm hiểu qua những lý giải của Cô Phạm Thị Yến trong bài viết dưới đây!

Cầu siêu là gì?

Cầu là tâm mong cầu, đối tượng là tâm của chúng ta; còn siêu thoát là đối tượng ở bên ngoài, đó là cảnh giới vong linh, ngạ quỷ. Cầu siêu là tâm mong cầu đến cảnh giới vong linh, ngạ quỷ, mong cho họ được siêu thoát – tức là được thoát khỏi những cảnh khổ mà họ đang mang.

Để cầu siêu cho vong linh, chúng ta cần có công đức, hoặc làm phận sự, công quả hay cúng dường Tam Bảo để sinh ra phước báu, từ đó hồi hướng đến cho các vong linh. Phước báu đó không chỉ giúp vong linh thoát khỏi cảnh khổ, mà còn hồi hướng giúp chúng ta thoát khỏi những khổ đau trong cuộc đời. Việc này có thể ví như tâm của cha mẹ khi chăm con ốm. Cha mẹ muốn con được khỏi bệnh thì sẽ sử dụng tiền để thuê phương tiện đưa con đến bệnh viện, trả công cho bác sĩ khám sức khỏe và mua thuốc cho con. Tất cả những chi phí đó để phục vụ cho tâm mong cầu của cha mẹ và hỗ trợ cho con được khỏe mạnh.

Như vậy, cầu siêu là tâm mong cầu của chúng ta hướng tới các vong linh, mong cho họ thoát khỏi cảnh khổ bằng cách tạo lập các công đức, cúng dường hồi hướng cho vong linh được siêu thoát.

Lễ cầu siêu vào ngày 14,30 (29 tháng thiếu) âm lịch tại chùa Ba Vàng

Lễ cầu siêu vào ngày 14,30 (29 tháng thiếu) âm lịch tại chùa Ba Vàng

Các phương pháp cúng dường

Trong Tiểu Bộ kinh, phần “Ngạ quỷ sự” có nói về những việc làm khiến chúng sinh bị đọa trong cõi vong linh, ngạ quỷ và những việc người thân nên làm để cứu vong linh, ngạ quỷ thoát khỏi cảnh khổ ấy. Đó là người thân nên cúng dường Tam Bảo, hồi hướng phước báu đến cho ngạ quỷ thì họ sẽ được siêu thoát. Tùy vào mức độ cúng dường của người thân mà vong linh được hưởng phước báu ít hay nhiều khác nhau.

Có ba phương pháp cúng dường đó là: cúng dường tùy duyên, cúng dường trai viên và cúng dường trai Tăng. Chúng ta cần hiểu rõ các phương pháp này để việc cầu siêu được đúng Pháp.

dâng lời cầu thỉnh trên Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng chứng minh cho được phát Bồ đề nguyện

Có 3 pháp cúng dường: cúng dường tùy duyên, cúng dường trai viên và cúng dường trai Tăng

1. Cúng dường tùy duyên

Cúng dường tùy duyên là tùy vào điều kiện của mỗi người, chúng ta có bao nhiêu thì cúng dường bấy nhiêu để hồi hướng cho vong linh.

Khi cúng dường tùy duyên, chúng ta cứ bạch thỉnh các vong linh, có bao nhiêu phước đều hồi hướng đến nơi họ. Nhưng vong linh có về được pháp hội cầu siêu được hay không thì chưa chắc chắn. Bởi vì chúng ta không biết phước mình tạo ra thế nào. Ví như chúng vong linh, ngạ quỷ đang bị đau khổ thiêu đốt, mà phước báu tạo lập nhỏ quá thì họ không thể ra khỏi nơi đau khổ thiêu đốt đó để về dự lễ hội tu tập được.

2. Cúng dường trai viên

Cúng dường trai viên là cúng dường viên tròn một bữa cơm đến Tăng chúng trong chùa. Trong cúng dường trai viên, chúng ta phải tính đầy đủ số người làm phận sự cúng dường đó hoặc số tiền cúng dường của mình phải đủ để sắm lễ: cơm, gạo, ga, nước, thuê người nấu, thuê người bày biện, cùng với mình cúng dường thì mới gọi là một bữa cơm trai viên viên mãn. Tức là một bữa cơm trai viên bao gồm việc chuẩn bị đầy đủ vật thực và công sức của người cúng dường.

Cúng dường trai viên mang lại lợi ích lớn cho người đã khuất. Nếu chúng ta cúng dường được bữa cơm trai viên, hồi hướng phước báu tới một vong linh, có thể là cha hoặc mẹ hay người thân nào đó đã quá vãng thì vong linh này tương đối bớt khổ. Họ có thể từ vong linh khổ trở thành một chúng sinh trong cõi thần, được hưởng cuộc sống sung sướng tương đối như thần tiên.

Còn nếu chúng ta cúng dường trai viên mà hồi hướng thêm cho nhiều vong linh, thì tùy duyên phước mà họ được hưởng, phước này tương đối đủ cho các vong linh được về chùa, được quy y Tam Bảo. Tuy nhiên, không phải tất cả những vong linh đó đều được chuyển kiếp lên cuộc sống cõi thần.

Cúng dường trai viên là cúng dường viên tròn một bữa cơm đến Tăng chúng trong chùa

Cúng dường trai viên là cúng dường viên tròn một bữa cơm đến Tăng chúng trong chùa

3. Cúng dường trai Tăng

Cúng dường trai Tăng là cúng dường số tịnh tài đủ để sắm sửa tứ sự đến Tăng đoàn, bao gồm: y áo, vật thực, thuốc men, ngọa cụ, chỗ nằm, chỗ ngủ. Nếu thực hành cúng dường trai Tăng đầy đủ thì sẽ được rất nhiều lợi ích. Phước báu của việc cúng dường trai Tăng có thể hồi hướng cho một nhóm vong linh, đưa họ từ cõi ngạ quỷ liền được sinh thiên, hưởng cuộc sống sung sướng.

Như vậy, ba pháp cúng dường trên đều có thể hồi hướng công đức cầu siêu đến cho vong linh. Tùy vào hoàn cảnh kinh tế gia đình, chúng ta có thể tùy ý thực hành để được lợi ích.

Cúng dường trai Tăng có thể hồi hướng cho một nhóm vong linh được sinh Thiên (ảnh năm 2019)

Cúng dường trai Tăng có thể hồi hướng cho một nhóm vong linh được sinh Thiên (ảnh năm 2019)

Các yếu tố cúng dường để việc cầu siêu được thành tựu

Để cầu siêu được thành tựu, ngoài ba phương pháp cúng dường như trên, phước báu sinh ra nhiều hay ít còn phụ thuộc vào ba yếu tố: người nhận cúng dường, vật thực dâng cúng và tâm của người cúng dường. Vì vậy, người đi cầu siêu cần hiểu rõ về ba yếu tố này để việc cầu siêu được thành tựu.

1. Người nhận cúng dường

Trong bài kinh “Phước báu sáu phần”, Tăng Chi Bộ III, phẩm Chư thiên, phần Bố thí, Đức Phật có dạy: “Những người nhận phẩm vật bố thí, đã được ly tham hay đang thực hành hạnh ly tham; đã được ly sân hay đang thực hành hạnh ly sân; đã được ly si hay đang thực hành hạnh ly si. Đây là ba phần của người nhận phẩm vật bố thí”.

Để được phước báu lớn, người nhận thí (nhận đồ cúng dường) phải là người tu tập phạm hạnh hoặc là một tập thể Tăng (Tăng đoàn). Phước báu sinh ra khi cúng dường cho những người như vậy là loại phước báu giác ngộ để hồi hướng cho vong linh được siêu thoát. Còn nếu người nhận thí là những người ngoài đạo Phật, tu theo tà kiến, không hiểu về nhân quả thì không sinh ra phước báu để cầu siêu được cho các vong linh.

Năng lực tu tập của Tăng đoàn phụ thuộc vào số lượng và chất lượng. Nếu cúng dường cho số lượng chư Tăng lớn, chất lượng của chư Tăng tu tập phạm hạnh, trì giới tinh nghiêm thì phước báu sinh ra lớn. Còn nếu cúng dường ở nơi chư Tăng phạm hạnh nhưng số lượng chư Tăng nhỏ thì phước báu sinh ra nhỏ. Nếu chư Tăng ở đó không tu hành phạm hạnh, buông lung phóng dật, phạm giới thì phước báu sinh ra rất nhỏ.

Người nhận cúng dường phải là Tăng đoàn tu tập phạm hạnh mới sinh ra phước báu lớn

Người nhận cúng dường phải là Tăng đoàn tu tập phạm hạnh mới sinh ra phước báu lớn

2. Tâm của người cúng dường

Yếu tố thứ hai giúp sinh phước báu để việc cầu siêu được thành tựu là tâm tịnh tín của người dâng cúng. Người cúng dường phải là người giác ngộ nhân quả, mong cầu hạnh phúc và có tâm cung kính Tăng chúng. Người này luôn mong muốn Tăng đoàn được đầy đủ phương tiện để hoằng Pháp và tu tập mà không sẻn tiếc trong việc cúng dường.

Người giác ngộ như vậy sẽ được hoan hỷ trước khi cúng dường; tâm cũng được tịnh tín đối với Tam Bảo trong khi cúng dường – tức là hoàn toàn thanh tịnh đối với chư Tăng. Chúng ta hoàn toàn giác ngộ với sự cúng dường của mình, biết rõ phần cúng dường đó là nhiều hay ít và có tác dụng gì. Khi cúng dường, chúng ta phải có mong muốn thanh cao là mưu cầu về hạnh phúc, mong nguyện cho Phật Pháp trụ mãi ở thế gian, chúng sinh được giác ngộ. Đó là tâm tịnh tín đối với Phật – Pháp – Tăng trong khi cúng dường.
Giác ngộ như vậy rồi, sau khi cúng dường, tâm của chúng ta cũng được hoan hỷ vì thấy mình vừa mới làm được một công đức, mình được nương tựa Tam Bảo và được cứu khổ từ nơi Tam Bảo.

Với những nguồn tâm hoan hỷ, thanh tịnh, kính tín như vậy, chúng ta sẽ được phước báu lớn.

3. Vật phẩm dâng cúng dường

Thứ nhất, khi cúng dường, chúng ta phải lựa chọn vật phẩm cúng dường phù hợp với việc tu tập, hoằng Pháp của chư Tăng. Ví dụ như chúng ta tứ sự cúng dường: vật thực, y áo, giường tọa và nơi tu tập cho chư Tăng.

Thứ hai, phước báu phát sinh từ vật phẩm cúng dường còn phụ thuộc vào số lượng tịnh tài, tịnh vật cúng dường. Như trong bài kinh “Ngạ quỷ ngoại bức tường”, Kinh tạng Nam truyền – Tiểu bộ kinh tập 3 có kể câu chuyện về vua Bình Sa xây Tinh xá Trúc Lâm cúng dường đến Phật và Thánh chúng. Với công đức to lớn từ sự cúng dường Đức Phật cùng các vị Tăng theo Phật, ông hồi hướng cho tất cả chúng ngã quỷ và họ được sinh thiên. Như vậy, khi cúng dường đến Tăng đoàn có công đức với lượng cúng dường lớn thì phước báu sinh ra để hồi hướng đến cho chúng sinh rất lớn.

Cầu siêu ngày nào tốt nhất?

Đức Phật dạy chúng ta nên cầu siêu trong ngày chư Tăng tự tứ. Bởi vì một năm, chư Tăng có ba tháng tập trung lại để an cư kiết hạ, tu tập, trau dồi về kiến thức, thúc liễm thân tâm, thực hành giáo Pháp của Phật. Ba tháng này là thời điểm sinh ra công đức rất lớn để hồi hướng cho chúng sinh. Vì vậy, những ai cúng dường một chút vào những ngày này cũng sinh ra phước ngang bằng việc cúng dường nhiều ở thời gian khác.

Tại chùa Ba Vàng, chư Tăng lúc nào cũng tập trung tu tập, trau dồi kiến thức, tăng trưởng việc học Pháp hàng ngày, hàng giờ. Cho nên, có thể nói nơi đây ngày nào cũng là ngày tự tứ.
Chùa Ba Vàng cũng tổ chức cầu siêu cho các gia đình Phật tử vào ngày 14, 29 hoặc 30 âm lịch hàng tháng để mọi người tích tập dần công đức hồi hướng cho các vong linh gia tiên được siêu thoát.

Bài tu tập trước khi về chùa cầu siêu 14, 29 hoặc 30 hàng tháng:

1. Cầu siêu vong linh gia tiên (Lễ tại nhà trước khi về chùa làm lễ cầu siêu)
2. Cầu siêu vong linh gia tiên tại nhà đối với trường hợp không về chùa dự lễ cầu siêu được

Cầu siêu nhiều có bị thừa hay không?

Với mong cầu gia tiên tiền tổ được siêu thoát, hàng tháng hoặc vào tháng 7 hàng năm – mùa Vu Lan, nhiều gia đình thường tham dự các lễ cầu siêu để hồi hướng phước báo cho các vong linh. Cầu siêu hàng tháng, hàng năm như vậy có cần thiết không hay chỉ cần cầu siêu một lần là đủ?

Đại lễ cầu siêu Phả độ gia tiên 8/7/Canh Tý tại chùa Ba Vàng

Đại lễ cầu siêu Phả độ gia tiên 8/7/Canh Tý tại chùa Ba Vàng

Khi đi cầu siêu, chúng ta cúng dường sẽ tạo ra phúc báo hồi hướng cho gia tiên tiền tổ. Nếu gia tiên tiền tổ còn trong cõi vong linh, ngạ quỷ thì sẽ được hưởng phước quả khiến bớt khổ, được hạnh phúc. Nếu họ đã được siêu thoát về cõi Trời, cõi người hoặc bị đọa vào súc sinh, xuống địa ngục không hưởng được thì phúc đó sẽ quay trở lại người cúng dường để hồi hướng cho sức khỏe, tuổi thọ, công việc làm ăn hoặc con cái của mình.

Tuy nhiên, để cầu siêu cho một vong linh thì không phải tạo ra ít phúc mà có thể cầu siêu được. Chúng ta cầu siêu cho rất nhiều gia tiên: không chỉ cha mẹ, ông bà quá vãng đời này mà còn gia tiên tiền tổ, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên, có khi cả một đời này, chúng ta thành tâm cúng dường cũng chưa thể cầu siêu hết được. Bởi vì, có thể gia tiên trong cõi vong linh, ngạ quỷ còn rất đông.

Vì vậy, chúng ta hãy tạo những phước lành ở nơi có chư Tăng tu tập trai giới thanh tịnh, hồi hướng để cầu siêu báo hiếu tổ tiên. Chúng ta không bao giờ cho rằng việc cầu siêu là đủ, bởi vì chúng ta biết rằng phần phước báu tạo ra đó rất ít so với những gì gia tiên tiền tổ cần. Những người thân quá vãng đang phải chịu nhiều khổ đau và họ đang rất cần chúng ta. Chính vì vậy, chúng ta sẽ làm hết khả năng của mình, cân đối giữa nhu cầu cuộc sống và việc phụng dưỡng cha mẹ, gia tiên quá vãng.

Qua những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến, mong rằng quý đạo hữu có đầy đủ các kiến thức về việc cúng dường để cầu siêu được lợi ích và đúng Pháp nhất. Từ đó, đem công đức phước báu hồi hướng cho vong linh gia tiên tiền tổ và người thân đã mất, cũng như hồi hướng cho gia đình hiện tại được hạnh phúc, an vui.

Các bài nên xem:

3.007 lượt xem
04/08/2021

Bình luận (6)

 1. P
  P

  Phạm Thị Thân

  06/08/2021

  Con xin tri ân công đức của Cô chủ nhiệm ạ.

 2. V
  V

  Vũ Thị Thu

  06/08/2021

  Con xin thành kính tri ân công đức của cô CN ạ.

 3. T
  T

  Tô Thị Biển PD: Hương Hải

  04/08/2021

  Em xin thành kính công đức của Cô chủ nhiệm về những bài giảng của Cô rất hay và ý nghĩa ạ. Chúng em đã hiểu về cầu siêu là gì.
  Yếu tố cần có là việc cầu siêu được thành tựu ạ.
  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

 4. Đ
  Đ

  Đoàn Thị Minh Phương

  04/08/2021

  Xin tri ân công đức của Cô chủ nhiệm đã chỉ dậy và giảng giải để cho hàng Phật tử hiểu và thực hành ạ.

 5. P
  P

  Phan Anh Anh

  04/08/2021

  Con xin tri ân công đức chỉ dạy của Cô chủ nhiệm ạ!

Xem nhiều nhất trong chuyên mục