Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Cách thọ hưởng lạc về Ân Đức! | Trạch Pháp ngày 03/3 Canh Tý

Chư Phật quá khứ, Đức Phật Thích Ca khi thành tựu quả vị giải thoát, cũng như các vị Thánh Tăng khi chứng đắc Thánh quả, các Ngài đã nhập thiền để thọ hưởng lạc về thiền, lạc về quả. Phật tử chúng ta khi nghe Đức Phật và các vị Thánh Tăng tán thán về công đức của thiền cũng rất mong mỏi tu tập được các pháp thiền, học về cảm thọ hưởng an lạc. Chúng ta có được cảm thọ an lạc, hạnh phúc khi tu tập thiền định là khi chúng ta có tâm tri ân và sống trong hạnh phúc của niềm tri ân đó.

Bài kinh Mi Tiên Vấn Đáp số 98 “Đức Thế Tôn đã thật sự hoàn tất mọi phận sự chưa?” qua lời chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến sẽ giúp các bạn hiểu hơn về công đức của thiền và cách thọ hưởng lạc về thiền, về quả như Đức Thế Tôn đã chứng đắc.

Các video bạn nên xem:

285 lượt xem
26/03/2020

Bình luận