Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài 10: Thiền hành: Khởi tưởng “đi chân đất giống chư Tăng” | Tu tập tại rừng lần 2

Khi đi thiền hành, không ít Phật tử nghĩ đến hình ảnh chư Tăng “đầu trần chân đất” tu tập trong rừng nên khởi lên ý niệm “muốn đi chân đất giống chư Tăng”. Những tưởng đây là một khởi niệm bình thường, mong muốn được thực hành hạnh của chư Tăng nhưng lại không hề biết rằng nhân quả của việc khởi lên ý niệm đó lại không đơn giản.
Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến về vấn đề này!

Chư Tăng chùa Ba Vàng đi thiền hành
Chư Tăng chùa Ba Vàng đi thiền hành

Các video bạn nên xem: 

12 lượt xem
06/12/2020

Bình luận