Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài 13: Thiền hành: Diệt trừ “tâm chấp thiện” | Tu tập tại rừng lần 2

Làm việc thiện nhưng không đúng lúc, đúng chỗ rất dễ khiến Phật tử chúng ta rơi vào tâm chấp thiện. Chính tâm chấp thiện này sẽ là nhân nghiệp dẫn đến sự tranh đấu, đố kỵ của chúng ta trong tương lai. Chính vì vậy, mục đích mà Phật tử chúng ta hướng đến phải là làm việc thiện nhưng không chấp thiện để có thể thành tựu được quả báo tốt lành cho mình. Vậy chúng ta phải làm gì để diệt trừ đi được tâm chấp thiện này?
Nếu muốn biết, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe video để hiểu rõ hơn về điều này!

Phậ tử trong LCB Cúc Vàng hỗ trợ troa quà cho các em học sinh
Làm việc thiện nhưng tâm không chấp thiện sẽ được quả tốt lành

Các video bạn nên xem: 

19 lượt xem
09/04/2021

Bình luận