Bài hát: Sự kiện hạ sinh - Tình duyên phạm hạnh của Tổ sư Ca Diếp

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Stác nhạc: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương Thể hiện: Vũ đoàn Athena

Biên đạo múa: Khánh Ly

----

Lời bài hát:

Phố xá vui tưng bừng
người người đi trẩy hội.
Gái trai sính lễ tìm người se duyên
gái thuyền quyên
sánh cùng quân tử.
Gia tộc cùng hộ đối môn đăng
se tơ kết tóc hứa trăm năm vợ chồng.

Ôi lạ chưa, sao chàng Ca Diếp
gia nghiệp giàu nức tiếng cùng tài cao
bao chàng trai trẻ ước ao
mà chàng chẳng thích danh cao với duyên nồng
thích ở không, sống đời phạm hạnh
thấy cảnh duyên bất tịnh không vui?

Thuận lòng cha ba phen khuyên nhủ
tượng vàng kia là cách thoái duyên
tìm khắp nước thuyền xuôi cùng ngược
được cô nàng đẹp tựa tượng vàng
thì chàng mới thuận sánh đôi.

Ôi lạ chưa, trên đời thật hiếm
chàng trai đẹp Ca Diếp kén duyên
Bạt Đà La con nhà quyền quý
tượng phù đàn sắc sánh duyên đôi
ưa kiếm tìm sống đời thanh tịnh
đạo vợ chồng phạm hạnh thanh cao.

Sống đời vợ chồng
thân tâm thúc liễm
hạnh thanh cao
giữ nguyện vẹn tròn.
Bạt Đà La duyên cùng Ca Diếp
xuất gia tìm hạnh phúc cao siêu.
Đại Đầu Đà Ca Diếp Tổ sư
Bạt Đà La - Thánh Ni đệ nhất Túc mạng thông.

Phố xá vui tưng bừng
người người đi trẩy hội.
Gái trai sính lễ tìm người se duyên
gái thuyền quyên
sánh cùng quân tử
Bạt Đà La Thánh nữ
duyên phạm hạnh sánh cùng Đại Đầu Đà Ca Diếp Tổ sư.

Phố xá vui tưng bừng
người người đi trẩy hội.
Gái trai sính lễ tìm người se duyên
gái thuyền quyên
sánh cùng quân tử.
Bạt Đà La Thánh nữ
duyên phạm hạnh sánh cùng Đại Đầu Đà Ca Diếp Tổ sư.

Link khuông nhạc: https://drive.google.com/file/d/1xkZpkHkwZTWHZ17yowyDUENX6WAk0qMV/view?usp=drive_link

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

-
aa
+
131 lượt xem
25/04/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ