Tập lắng tâm để cảm nhận hạnh phúc...

"Hạnh phúc chính là mình được hưởng thụ sự trầm lắng chính ngay trong tâm mình. Tuy rằng, tai mình có nghe, mắt mình có nhìn, mũi mình có ngửi hương nhưng chúng ta lại đang trong sự trầm lắng; và tất cả những nỗi lo lắng, muộn phiền nó không còn có trong giây phút đó. Đó chính là hạnh phúc."
- Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) - 

937 lượt xem
19/10/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ