Phân biệt vọng tưởng và tư duy

Câu hỏi: Nếu trong đầu có nhiều tư tưởng, làm thế nào phân biệt đâu là vọng tưởng đâu là tư duy?
Câu hỏi: Thưa Cô, cháu thấy bản thân chưa khởi được nhiều tâm tri ân, vẫn còn nhiều vọng niệm vô ân. Cháu thỉnh Cô chỉ dạy ạ.
Câu hỏi: Cách điều phục tâm trước những nghịch cảnh cuộc đời khi ngũ dục chi phối.
Mời quý đạo hữu và các bạn cùng theo dõi video.

420 lượt xem
11/08/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ