Dâng nước cúng dường tắm Phật: Nguồn gốc, ý nghĩa và nghi thức đầy đủ

Tắm Phật (dâng nước cúng dường tắm Phật) là một nghi thức truyền thống, có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng trong ngày lễ Phật đản. Tuy nhiên, nhiều người cũng có nỗi lo sợ rằng nếu thực hiện không đúng sẽ phải tội, gặp xui xẻo,... 

Bài viết này sẽ đưa ra hướng dẫn dâng nước cúng dường tắm Phật đúng cách, không sợ mắc tội mà còn được phước lành, may mắn, bình an. 

1. Nguồn gốc, ý nghĩa lễ dâng nước cúng dường tắm Phật 

Trong Kinh Phổ Diệu có ghi rằng: Khi Thái tử Tất Đạt Đa (Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau này) đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni, trên hư không lúc ấy có chín con rồng phun nước tắm cho Thái tử.

Như vậy, việc Thái tử khi đản sinh được tắm bởi dòng nước kỳ diệu trên hư không là có thật, do chư Thiên cúng dường Ngài. 

Ngày nay, những người con Phật cũng học hạnh của chư Thiên, tung hoa, dâng nước cúng dường tắm tôn tượng Đức Phật. Đây là nghi lễ rất thiêng liêng, long trọng và có ý nghĩa rất đặc biệt đối với hàng triệu tín đồ Phật giáo, thể hiện sự cung kính, vui mừng khi bậc vĩ nhân ra đời.

Trên hư không lúc ấy có chín con rồng phun nước tắm cho Thái tử (ảnh minh họa)

Trên hư không lúc ấy có chín con rồng phun nước tắm cho Thái tử (ảnh minh họa)

2. Hướng dẫn dâng nước cúng dường tắm Phật đúng cách

Năm nay, theo thông bạch của GHPGVN về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 (dương lịch 2024), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các cấp, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước, Tăng Ni và đồng bào Phật tử tổ chức lễ kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2648 năm - Phật lịch 2568. Trong đó, có nội dung khuyến khích các gia đình tôn trí bồn tắm Phật nơi trang nghiêm tại tư gia thực hiện nghi thức Tắm Phật cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình. 

Quý vị có thể tham khảo nghi thức tắm Phật và các hướng dẫn dâng nước cúng dường tắm Phật dưới đây.

2.1. Hướng dẫn dâng nước cúng dường tắm Phật

a. Khi có tượng Phật

Vào ngày lễ tắm Phật, nếu được về chùa hay gia đình/đạo tràng có điều kiện thỉnh tôn tượng Đức Phật đản sinh, chúng ta dâng nước cúng dường tắm Phật như sau: Dùng gáo múc nước và rưới nước nhẹ nhàng từ vai của Ngài xuống với mong nguyện ai ai cũng nhớ về sự đản sinh của Đức Phật. Thêm nữa, học theo hạnh của chư Thiên, chúng ta tung hoa cúng dường tôn tượng Ngài. 

Chúng ta nên thực hiện như vậy với tâm thái tán thán sự đản sinh làm lợi ích cho muôn loài của Đức Thế Tôn. Khi tán thán những điều đáng tán thán, mong nguyện những điều đáng mong nguyện như vậy thì sẽ nhận được phước lành vô lượng, là nhân duyên thù thắng cho nhiều kiếp về sau được ở trong giáo Pháp của Như Lai, thực hành công hạnh Bồ đề. 

Về nước cúng dường trong nghi lễ tắm Phật, chúng ta có thể sử dụng nước lọc sạch, tinh khiết hoặc nước máy. Tuy nhiên, nếu điều kiện không cho phép thì cũng có thể sử dụng nước khác, chọn nơi sạch nhất có thể, bằng tất cả tâm thành, cung kính thì đều được.

Cách dâng nước cúng dường khi có tượng Phật

Cách dâng nước cúng dường khi có tượng Phật

b. Khi không có tượng Phật

Trường hợp tổ chức lễ Phật đản tại nhà không có tượng Phật, chúng ta thực hiện như sau: Chuẩn bị bồn nước cúng dường với nước và cánh hoa, dùng tâm tưởng đến tôn tượng Ngài rồi dâng nước cúng dường tắm Phật, chắp tay bạch dâng nước cúng dường với mong nguyện được trong nhân duyên cúng dường Đức Phật khi đản sinh. 

Khi bạch với tâm trong sáng, thanh tịnh và quảng đại như vậy, phước lành sẽ phát sinh đến chúng ta.

Phật tử tổ chức lễ Phật đản tại nhà khi không có tượng Phật

Phật tử tổ chức lễ Phật đản tại nhà khi không có tượng Phật

2.2. Nghi thức dâng nước cúng dường tắm Phật

Xem Nghi thức Khánh Đản tại nhà, đạo tràng (Nghi thức dâng nước cúng dường tắm Phật) tại đây.

3. Cách hướng tâm khi dâng nước cúng dường trong lễ tắm Phật để được phước báu 

3.1. Tâm cần có khi dâng nước cúng Phật

Thứ nhất: Tâm giác ngộ - sinh tâm vui mừng  

Từ vô thủy kiếp tới nay, chúng ta đã được sinh ra quá nhiều lần trong các cõi, các kiếp. Đến nay, chúng ta mới thấy biết có một sự đản sinh mang đến lợi ích cho cuộc đời của chúng ta không chỉ trong kiếp này, mà còn nhiều kiếp khác, làm lợi ích cho muôn loài chúng sinh. Đó chính là sự đản sinh của Đức Phật. 

Do vậy, chúng ta phải cảm niệm được ân đức, lòng từ bi nơi Ngài, phải thấy mình được nằm trong bổn nguyện của Ngài, Ngài vì chúng ta mà đản sinh. Từ đó, có tâm thái vui mừng tột độ trước sự ra đời vĩ đại ấy. Đó chính là tâm giác ngộ khi dâng nước cúng dường tắm Phật. 

Tâm giác ngộ, sinh vui mừng là một trong những tâm cần có khi dâng nước cúng dường tắm Phật

Tâm giác ngộ, sinh vui mừng là một trong những tâm cần có khi dâng nước cúng dường tắm Phật

Thứ hai: Quán tưởng được theo bước chân chư Thiên 

Khi Thái tử Tất Đạt Đa (sau này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni) đản sinh, hoa trời tung bay, nhạc trời trỗi dậy, các vị chư Thiên vui mừng chào đón. 

Từ sự kiện đó, chúng ta quán tưởng cũng được theo bước chân của chư Thiên, rải hoa và dùng nước tắm lên thân của Thái tử Tất Đạt Đa khi Ngài vừa đản sinh, nguyện mong kiếp nào đó chúng ta cũng có nhân duyên được như vậy. Chúng ta nên tùy hỷ và tán thán công đức to lớn mà các vị chư Thiên đã làm được.

Thứ ba: Mong nguyện giáo Pháp của Ngài được sinh trưởng

Khi dâng nước cúng dường tắm Phật, chúng ta nên có tâm thái mong nguyện giáo Pháp của Phật sinh trưởng trong tâm mình và phát sinh nhân duyên để sinh trưởng trong tâm của tất cả muôn loài chúng sinh; muôn loài chúng sinh sẽ biết đến duyên giải thoát của Đức Phật. 

Chúng ta nên có tâm thái mong nguyện giáo Pháp của Phật sinh trưởng

Chúng ta nên có tâm thái mong nguyện giáo Pháp của Phật sinh trưởng

3.2. Tâm không nên có khi dâng nước cúng dường tắm Phật

Phúc báu sinh ra từ chính nơi tâm chúng ta, bởi vậy khi dâng nước cúng dường tắm Phật, từ tâm đến tướng của chúng ta phải tương đồng, như vậy mới sinh ra phúc báu. 

Chúng ta không nên dùng tâm tham hay mê tín để dâng nước cúng dường tắm Phật như: Chỉ dâng nước cúng dường tắm Phật để mong sinh phước cho mình. Với nguồn tâm như vậy, phước báo sẽ rất nhỏ.

4. Lợi ích dâng nước cúng dường tắm Phật 

Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy: Nhất thiết Pháp giới duy tâm tạo. Bởi vậy, khi tham gia buổi lễ tắm Phật, chính nguồn tâm giác ngộ, biết ơn, quảng đại,... của chúng ta sẽ tỏa ra Pháp giới này, khiến Pháp giới này được nhiều duyên lành, phúc lành. 

Nếu ai cũng thực hành thiện tâm như vậy thì Pháp giới sẽ trở nên tốt đẹp, mưa gió thuận hòa, giảm bớt thiên tai dịch bệnh, giúp nhân dân, xã hội được an lành. 

Ngược lại, nếu Pháp giới này có quá nhiều tâm bất thiện thì cảnh giới xung quanh sẽ rất khổ đau, bởi nguồn tâm ác đó sẽ chiêu cảm lên cảnh giới xung quanh khiến thêm nhiều đau khổ, hạn hán, động đất, lũ quét, dịch bệnh. 

Từ nguồn tâm thiện phát sinh khi dâng nước cúng dường tắm Phật, Pháp giới sẽ trở nên tốt đẹp

Từ nguồn tâm thiện phát sinh khi dâng nước cúng dường tắm Phật, Pháp giới sẽ trở nên tốt đẹp

----

Trên đây là những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng về cách dâng nước cúng dường tắm Phật đúng cách, mang lại lợi ích to lớn và phước lành, may mắn. 

Các bài nên xem:

-
aa
+
8,753 lượt xem
18/05/2024

Bình luận (113)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. C
  C

  Cao Thị Phương

  05/06/2024
  Mùa Phật Đản năm nay tuy con không đủ duyên được thực hành nghi thức tắm Phật nhưng con lại được duyên hiểu về ý nghĩa của việc tắm Phật ạ.
 2. Đ
  Đ

  Đỗ Ngân

  31/05/2024
  Chúng con thật hoan hỷ hạnh phúc khi được dâng hoa, dâng nước cúng dường lên Chư Phật ạ
 3. H
  H

  Huệ Phạm Thị

  30/05/2024
  Chúng con cũng xin học theo hạnh Chư Thiên xin cung kính tắm lên tôn tượng Phật đản sinh để được phước báu phát sinh nhiều đời nhiều kiếp ạ.
 4. N
  N

  Nguyễn thị tươi

  30/05/2024
  Chúng con rất hân hoan khi được dâng nước tắm Phật nhân ngày Đức Phật đản sinh ạ
 5. T
  T

  Trần Thị Kim Anh

  29/05/2024
  Chúng con rất hân hoan khi được dâng nước tắm Phật nhân ngày Đức Phật đản sinh ạ