Link bài kinh tụng chương trình số 3 tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

A. Hướng Dẫn

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.
Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

B. Danh Sách Bài Kinh

* Chu kỳ 1

 

– Ngày 1: Tụng bài kinh (ấn vào tên bài)

Một Pháp Đưa Đến Giác Ngộ Giải Thoát

* Chu kỳ 2

– Ngày 1: Tụng bài kinh (ấn vào tên bài)

Đức Phật Khuyên Người Niệm Phật

* Chu kỳ 3

– Ngày 1: Tụng bài kinh (ấn vào tên bài)

Niệm Phật - Công Đức Thù Thắng

* Chu kỳ 4

– Ngày 1: Tụng bài kinh (ấn vào tên bài): 

Niệm Phật - Trai giới của bậc Thánh

* Chu kỳ 5

– Ngày 1: Tụng bài kinh (ấn vào tên bài): 

Niệm Pháp - Trai Giới Của Bậc Thánh

* Chu kỳ 6

– Ngày 1: Tụng bài kinh (ấn vào tên bài):
Niệm Pháp - Pháp Môn Đưa Đến Thành Tựu An Lạc

* Chu kỳ 7

– Ngày 1: Tụng bài kinh (ấn vào tên bài): 

Niệm Tăng - Thành Tựu Tịnh Tín Đoạn Trừ Phiền Não

* Chu kỳ 8

– Ngày 1: Tụng bài kinh (ấn vào tên bài):

Niệm Giới - Pháp Môn Đưa Đến Diệt Trừ Phiền Não

* Các chương trình tu tập kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp

Link: https://phamthiyen.com/cac-chuong-trinh-tu-tap-ky-niem-ngay-duc-phat-chuyen-phap-luan-15-6-c3707.html

* Các chương trình tu: Khuyến phát tâm Bồ Đề

Link: https://phamthiyen.com/cac-chuong-trinh-tu-khuyen-phat-tam-bo-de-c3757.html

* Chu kỳ 9

– Ngày 1: Tụng bài kinh (ấn vào tên bài):

Cách Niệm Giới Để Sống Bình Thản Giữa Đời

Nghi thức tu tập Vu Lan báo hiếu - Cầu siêu rằm tháng 7

Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tung-kinh-tu-tap-vu-lan-bao-hieu-cau-sieu-ram-thang-7-c4772.html

* Chu kỳ 10

– Ngày 1: Tụng bài kinh (ấn vào tên bài): 

Niệm Thí - Thoát Khỏi Sự Chi Phối Tham Sân Si Được Định Tĩnh

* Chu kỳ 11

– Ngày 1: Tụng bài kinh (ấn vào tên bài): 

Pháp Đại Bố Thí Đưa Đến Giải Thoát

* Chu kỳ 12

– Ngày 1: Tụng bài kinh (ấn vào tên bài): 

Niệm Thiên - Pháp Môn Tu Được Cảm Giác Lạc Thọ Giải Thoát

* Chu kỳ 13

– Ngày 1: Tụng bài kinh (ấn vào tên bài):

Niệm Hơi Thở Đoạn Trừ Loạn Tưởng

* Chu kỳ 14

– Ngày 1: Tụng bài kinh (ấn vào tên bài):

Niệm Chết - Đoạn Trừ Tưởng Sợ Hãi Tham Chấp

* Chu kỳ 15

– Ngày 1: Tụng bài kinh (ấn vào tên bài):

Niệm Thân - Đoạn Trừ Tưởng Chấp Ngã Ái Sắc

* Chu kỳ 16

– Ngày 1: Tụng bài kinh (ấn vào tên bài):

Niệm Dừng Nghỉ (Niết Bàn) - Đoạn Trừ Chướng Ngại Thiền Định, Giải Thoát

Điều chỉnh, bổ sung và cập nhật ngày 5 tháng 7 năm 2023

47,751 lượt xem
18/06/2023

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. T
    T

    Trương thi lương

    28/06/2023

    Con xin thành kính tri ân công đức của cô chủ nhiệm ạ