Quan điểm "Hóa kiếp cho con vật là làm phúc" đúng hay sai?

Câu hỏi: Kính thưa bà chủ nhiệm CLB Cúc Vàng thuộc chùa Ba Vàng, chúng tôi nghe vị Nguyễn Đình Được - Phó Ban tôn giáo Chính Phủ có làm rõ thêm về học thuyết Phật Pháp có nói rằng: ""Tất cả những điều các quý Phật tử đã được học về Phật Pháp, và đã làm theo Phật Pháp, tất cả những điều làm tốt đều là mình được hưởng phúc lành." Có giải thích thêm 1 câu như này: Tức là trong Phật Pháp có nói ta không sát sinh, nếu 1 người nào đó bảo "tôi đang muốn làm việc tốt như Phật Pháp dạy, khi tôi giết 1 con gà để tôi muốn chuyển kiếp cho nó từ 1 con gà sang 1kiếp khác sống sướng hơn... tức là tôi đang muốn làm phúc cho 1 nhân tố nào đó thì tôi phải được phúc chứ không phải tôi sát sinh, như thế thì tôi bị nghiệp chướng".
Xin hỏi thầy quan niệm của chúng sinh như thế thì có điều đúng sai như nào? Xin thầy giải thích rõ điều này ạ, xin hết. Xin cảm ơn thầy.

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem: 

-
aa
+
1,385 lượt xem
18/07/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ