Tại sao vong linh đòi đốt vàng mã?

Đốt vàng mã là một phong tục tập quán được hình thành lâu đời tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo quan điểm của Phật giáo, việc đốt vàng mã không mang lại lợi ích gì cho vong linh. Trên thực tế, chúng ta thấy rất nhiều trường hợp sau khi đốt vàng mã cho vong linh, nhưng bằng cách này hoặc các khác như vong linh nhập vào thân của người trong gia đình, vong linh báo trong giấc mơ... vẫn tiếp tục kêu đói, kêu khổ... Thế nhưng, bên cạnh đó lại có một số trường hợp vong linh nhập vào thân của người trong gia đình và đòi gia đình phải đốt vàng mã cho bằng được. Tại sao lại có hiện tượng như vậy? Và phải làm cách nào để cho vong linh được lợi ích nhất từ việc cúng thí của gia đình?

Vong linh đòi đốt vàng mã là vì lúc vong linh làm con người, vong linh đã tà kiến, đã không biết đúng sai sự thật cho nên chết đi cũng tà kiến, cũng biết ko đúng sự thật (trích lời trạch giảng của Cô Phạm Thị Yến) Vong linh đòi đốt vàng mã là vì lúc vong linh làm con người, vong linh đã tà kiến, đã không biết đúng sai sự thật cho nên chết đi cũng tà kiến, cũng biết ko đúng sự thật (trích lời trạch giảng của Cô Phạm Thị Yến)

Video trên đây là những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến về lý do tại sao vong linh đòi đốt vàng mã và làm sao để vong linh được lợi ích nhất từ việc cúng thí.

Các bài nên xem:

3,685 lượt xem
06/08/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ