Cách có được điều vi diệu nhiệm màu xảy ra trong đám tang | Trạch Pháp ngày 20/8/Canh Tý

Thời nay khoa học phát triển, con người dần dần chỉ tin vào những điều khoa học chứng minh, tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy... Bởi vậy, nhiều Phật tử có tâm mong muốn để nhiều người được chứng kiến sự vi diệu, nhiệm màu trong tang lễ để mọi người tin vào Phật Pháp, tin vào Tam Bảo. Từ đó, họ có thể tu học Phật Pháp để cuộc sống được an vui, giải thoát.
Thông qua bài số 170 - kinh Mi Tiên Vấn Đáp: “Tại sao nhập Niết Bàn lại có hiện tượng phi thường?”, Cô Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã trạch giảng kinh văn và chia sẻ với Phật tử cách ứng dụng những lời dạy trong kinh vào các việc phận sự, tu tập để được nhiều lợi ích.
Mong rằng, qua lời trạch giảng của Cô, quý Phật tử và các bạn có thể hiểu rõ về hiện tượng phi thường khi các vị A-la-hán nhập Niết Bàn và làm thế nào để có được điều vi diệu đó ở trong đám tang.
Các bài nên xem:

774 lượt xem
06/10/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ