Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tổng hợp các nghi thức cúng lễ dành cho đạo tràng đi làm phận sự

I. Cầu An

Nghi thức khai đàn cầu an

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-khai-dan-cau-an-danh-cho-dao-trang-di-lam-phan-su/

II. Hoá Giải Oán Kết

1. Nghi thức khai đàn cầu siêu hóa giải oán kết

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-khai-dan-cau-sieu-hoa-giai-oan-ket-danh-cho-dao-trang-di-lam-phan-su/

2. Nghi thức dành cho đạo tràng trợ duyên sau khai đàn hóa giải oán kết

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-danh-cho-dao-trang-tro-duyen-sau-khai-dan-hoa-giai-oan-ket/

3. Nghi thức kết đàn cầu siêu hóa giải oán kết

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-ket-dan-cau-sieu-hoa-giai-oan-ket-danh-cho-dao-trang-di-lam-phan-su/

III. Các Trường Hợp Khác

1. Văn tác bạch thỉnh quý sư Thầy trong các đàn lễ

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/van-tac-bach-thinh-quy-su-thay-trong-cac-dan-le/

2. Kiến thức cơ bản cần biết trước khi tham gia các đàn lễ tâm linh để có được lợi ích

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/kien-thuc-co-ban-can-biet-truoc-khi-tham-gia-cac-dan-le-tam-linh-de-co-duoc-loi-ich/

3. Quy định dành cho đạo tràng Phật tử khi tham gia phận sự là các đàn lễ

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/quy-dinh-danh-cho-dao-trang-phat-tu-khi-tham-gia-phan-su-la-cac-dan-le/

4. Các nghi thức cúng lễ trong đám ma

a. Sắm lễ, thị giả trợ duyên trong đám tang

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/sam-le-thi-gia-tro-duyen-trong-dam-tang/

b. Nghi thức nhập quan, di quan, hạ huyệt an sàng (Người mất là nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-nhap-quan-di-quan-ha-huyet-an-sang-nguoi-mat-la-nhan-dan-phat-tu-ngoai-cau-lac-bo-cuc-vang/

c. Nghi thức tụng kinh cúng cơm trong đám ma dành cho đạo tràng làm phận sự (trường hợp người mất là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tung-kinh-cung-com-trong-dam-ma-danh-cho-dao-trang-lam-phan-su-truong-hop-nguoi-mat-la-phat-tu-cau-lac-bo-cuc-vang/

d. Nghi thức tụng kinh cúng cơm trong đám ma dành cho đạo tràng làm phận sự (trường hợp người mất là nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tung-kinh-cung-com-trong-dam-ma-danh-cho-dao-trang-lam-phan-su-truong-hop-nguoi-mat-la-nhan-dan-phat-tu-ngoai-cau-lac-bo-cuc-vang/

e. Nghi thức cúng lễ: tuần thất, 49, 100 ngày dành cho đạo tràng đi làm phận sự (người mất là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cung-le-tuan-that-49-100-ngay-danh-cho-dao-trang-di-lam-phan-su-nguoi-mat-la-phat-tu-cau-lac-bo-cuc-vang/

f. Nghi thức cúng lễ: tuần thất, 49, 100 ngày, dành cho đạo tràng đi làm phận sự (người mất là nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cung-le-tuan-that-49-100-ngay-danh-cho-dao-trang-di-lam-phan-su-nguoi-mat-la-nhan-dan-phat-tu-khong-thuoc-cau-lac-bo-cuc-vang

5. Nghi thức cúng giỗ  

a. Nghi thức cúng giỗ (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự – người mất là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cung-gio-danh-cho-dao-trang-di-lam-phan-su-nguoi-mat-la-phat-tu-cau-lac-bo-cuc-vang/

b. Nghi thức cúng giỗ (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự – người mất là nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cung-gio-danh-cho-dao-trang-di-lam-phan-su-nguoi-mat-la-nhan-dan-phat-tu-khong-thuoc-cau-lac-bo-cuc-vang

6. Các nghi thức tại mộ

a. Các nghi thức cúng lễ sang cát (bốc mộ), chuyển mộ (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự)

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/cac-nghi-thuc-cung-le-sang-cat-boc-mo-danh-cho-dao-trang-di-lam-phan-su/

b. Các nghi thức cúng lễ chuyển mộ vô danh (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự)

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/cac-nghi-thuc-cung-le-chuyen-mo-vo-danh-danh-cho-dao-trang-di-lam-phan-su/

c. Các nghi thức cúng lễ chuyển tiểu (cốt…) vô danh (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự)

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/cac-nghi-thuc-cung-le-chuyen-tieu-cot-vo-danh-danh-cho-dao-trang-di-lam-phan-su/

7. Các nghi thức cúng thí thực/phóng sinh

a. Nghi thức cúng thí thực dành cho đạo tràng đi làm phận sự

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cung-thi-thuc-danh-cho-dao-trang-thuoc-cau-lac-bo-cuc-vang-di-lam-phan-su/

b. Nghi thức lễ phóng sinh dành cho đạo tràng thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng đi làm phận sự

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-le-phong-sinh-danh-cho-dao-trang-thuoc-cau-lac-bo-cuc-vang-di-lam-phan-su/

c. Nghi thức phóng sinh dành cho Câu lạc bộ Cúc Vàng

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-phong-sinh-danh-cho-cau-lac-bo/

464 lượt xem
19/02/2022

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục