Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Các nghi thức cúng lễ sang cát (bốc mộ), chuyển mộ (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự) 

A. Lời Dẫn

Sang cát bốc mộ là việc làm liên quan đến tâm linh: quỷ thần, vong linh, vì vậy việc làm cần hết sức cẩn thận, đúng pháp để lợi ích cho gia đình và cho các chúng vong linh quỷ thần. Các chúng vong linh quỷ thần nương gá mồ mả, là các chúng chưa được giác ngộ, họ thường chấp mồ mả là chỗ ở của họ và xác chết, tro cốt là thân của họ, do đó nếu khi sang cát nếu làm cho họ thất ý về vị trí ở mới hay thiếu xương, mất tro… thì có thể dẫn đến sự oán trách, sân hận của vong linh. Hoặc như khi làm có ảnh hưởng đến chúng quỷ thần nơi nghĩa trang, vong linh nơi đất mộ… họ cũng có thể đủ duyên nhân quả gây chuyện cho gia đình.

Nghi thức cúng lễ sang cát này, dựa trên giáo lý đạo Phật và sự thấy biết tâm linh từ công phu tu tập Phật Pháp, giúp cho vong linh quỷ thần được an ổn hoan hỷ, gia đình được tăng phúc bình an sau khi sang cát bốc mộ.

Nghi thức này dành cho đạo tràng đi làm phận sự. Đạo tràng đến làm lễ cho gia đình sẽ được sự hoan hỷ của chư Thiên, chư Thần Linh, được sự ủng hộ của chư Hộ Pháp và có được năng lực lớn từ pháp lục hòa, cho nên gia đình sẽ được nhiều phúc báu hơn so với cá nhân Phật tử tự làm lễ.

Trước khi làm lễ cần đọc bài này (ấn vào tên bài): Quy định dành cho đạo tràng Phật tử khi tham gia phận sự là các đàn lễ

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài):

Các nghi thức cúng lễ sang cát (bốc mộ), chuyển mộ (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự)

B. Hướng Dẫn

Thời Gian

– Thời gian làm các nghi lễ: Trước ngày đào huyệt sang cát (bốc mộ)/chuyển mộ từ 7 đến 10 ngày là tốt nhất cho vong linh và gia đình. Trường hợp ít nhất cũng nên làm trước 3 ngày.
– Thời gian đào/hạ huyệt tùy thuộc vào sự sắp xếp công việc của gia đình, không phải nhất thiết là ban đêm.
– Sắm lễ cúng: được hướng dẫn cụ thể tại các phần công việc.

C. Nghi Thức Cúng Lễ

1. Nghi Thức Cúng Lễ Trước Khi Sang Cát (Bốc Mộ), Chuyển Mộ

– Ấn vào tên bài: Nghi thức cúng lễ tại mộ trước ngày sang cát (bốc mộ), chuyển mộ (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự)

– Ấn vào tên bài: Nghi thức cúng lễ tại khu đất đặt mộ mới trước khi sang cát (bốc mộ), chuyển mộ (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự)

– Ấn vào tên bài: Nghi thức cúng lễ tại nhà trước khi sang cát (bốc mộ), chuyển mộ (sau khi đã làm lễ tại mộ) (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự)

2. Nghi Thức Cúng Lễ Trong Khi Sang Cát (Bốc Mộ), Chuyển Mộ

– Ấn vào tên bài: Nghi thức cúng lễ đào mộ sang cát (bốc mộ), chuyển mộ (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự)

– Ấn vào tên bài: Nghi thức cúng lễ hạ huyệt (lễ sang cát (bốc mộ), chuyển mộ) (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự)

3. Nghi Thức Cúng Lễ Tại Nhà Sau Khi Sang Cát (Bốc Mộ), Chuyển Mộ

– Ấn vào tên bài: Nghi thức cúng tạ lễ tại nhà sau khi sang cát (bốc mộ), chuyển mộ (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự)

HẾT

Các bài nên xem thêm

3.707 lượt xem
28/11/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục