Các nghi thức cúng lễ chuyển tiểu (cốt…) vô danh (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự)

A. Lời Dẫn

Chuyển tiểu, cốt vô danh là việc làm vô cùng phức tạp về tâm linh. Hương linh do còn mê chấp, nên họ chấp phần xương, thậm chí cho tới phần xương cốt đã mục, đã hóa đất là chính thân của họ và họ chấp tiểu, chấp chỗ chôn cất chính là nhà của họ, từ đó họ sẽ sân hận, báo thù nếu ai vi phạm vào thân và chỗ ở của họ, việc này hợp với tính tự nhiên trong nhân quả.
Nhân quả của việc phạm vào mộ, tiểu, cốt vô danh: các chúng sinh đều bình đẳng nhân quả với nhau, đều có quyền sở hữu về thân thể và vật chất. Về thân thể, nếu chúng sinh nào làm tổn hại về thân của chúng sinh khác thì sẽ chịu báo ứng về thân, ví như chuyện của Đức Phật trong tiền kiếp xưa Ngài có gõ vào đầu cá ba cái, sau đó Ngài có bị đau đầu 3 ngày. Về chỗ ở, chúng nào đến ở trước thì chỗ đó thuộc về chúng sinh đó, con người phân định trước sau với con người và thực hành theo các quy định về sở hữu giữa người với người, nhưng con người lại không thể đặt ra quyền sở hữu vật chất, đất đai, chỗ ở giữa người với hương linh quỷ thần được. Vì vậy có phần nhiều những trường hợp đào đất làm nhà, làm mộ,… đào phải tiểu, cốt… mặc dù đã di dời đi, nhưng sau đó có thể gặp phải các chuyện không tốt về sức khỏe, công việc, thậm chí có thể có các duyên không tốt phát sinh khiến mất nhà, tán gia bại sản, còn phần ít sau khi phạm phải tiểu, cốt mà vẫn bình yên là do tiểu, cốt đó không có phần tâm linh, do người chết có tiểu, cốt đó đã đi tái sinh vào các kiếp sống khác, không phải là hương linh quỷ thần nữa. Tất cả điều đó cũng từ nhân quả phạm phải hương linh quỷ thần.

Nghi thức này áp dụng từ lời Đức Phật dạy, giúp tín chủ sám hối với hương linh quỷ thần khi phạm vào chỗ ở của họ và chôn cất họ sang chỗ mới rồi cầu siêu cho họ, khiến cho họ được giác ngộ, hoan hỷ và gia đình tín chủ được bình an.

Khi đạo tràng đi giúp gia đình tín chủ chuyển tiểu, cốt vô danh, thì nên hướng dẫn gia đình làm lễ cầu siêu cho hương linh, để đảm bảo an toàn tốt đẹp cho gia đình tín chủ và các Phật tử gia duyên giúp đỡ gia đình.

Đạo tràng hướng dẫn cho gia đình chọn một trong hai hình thức tham gia lễ cầu siêu cho hương linh: về chùa tham gia trực tiếp vào các ngày 14 và 30 hoặc 29 (tháng thiếu) âm lịch hàng tháng và tham gia trực tuyến lễ cầu siêu tại các kênh truyền thông:

* Chùa Ba Vàng: Đường link: https://www.youtube.com/@ChuaBaVangQN

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Các nghi thức cúng lễ chuyển tiểu (cốt…) vô danh (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự)

B. Hướng Dẫn

1. Các Nghi Thức

- Nghi thức cúng lễ tại tiểu (cốt…) vô danh
- Nghi thức cúng lễ động thổ, hạ huyệt tiểu (cốt…) vô danh
- Nghi thức khai/kết đàn tu tập hồi hướng tại nhà (chuyển tiểu cốt vô danh)

Lưu ý: Đạo tràng hướng dẫn cho gia đình tín chủ tham dự lễ cầu siêu trực tuyến hoặc trực tiếp về chùa cầu siêu cho hương linh.

2. Thời Gian

Tuần tự thời gian làm các nghi lễ, sau khi đào phải tiểu (cốt…) vô danh.
- Thực hiện nghi thức cúng lễ tại tiểu (cốt…) vô danh. (Mỗi nghi thức thực hiện 1 lần)
- Thực hiện nghi thức động thổ, hạ huyệt tiểu (cốt…) vô danh, có thể thực hiện đồng thời với nghi thức cúng lễ tại tiểu (cốt…) vô danh. (Mỗi nghi thức thực hiện 1 lần)
- Bạch tại mộ sau khi hạ huyệt xong.
- Tại nhà khai đàn tu tập hồi hướng cho hương linh, nhưng không thỉnh hương linh về nhà tu tập.
- Cầu siêu cho hương linh bằng 1 trong 2 hình thức: trực tuyến hoặc trực tiếp.
- Kết lễ tu tập tại nhà.

3. Sắm Lễ

- Chung cho tất cả các nghi thức cúng lễ tại tiểu (cốt…), mộ: Hoa quả, nước, một bát cơm trắng, 1 quả trứng gà không có giống, ba bát cháo trắng, một đĩa muối, một đĩa gạo; bánh kẹo tùy duyên có/không.

- Lễ cúng tại nhà: Không sắp lễ cúng hương linh, tùy duyên có/không sắp lễ khi tu tập.

4. Bày Lễ

- Tại địa điểm tiểu (cốt...) muốn chuyển đi: đặt lên mâm/bàn trước phần tiểu.
- Tại địa điểm chôn mới: chỗ phù hợp tại phần huyệt, mộ.

5. Pháp Khí

Tùy duyên có/không dùng pháp khí: chuông, mõ, khánh.

Lưu ý: Các đàn cúng lễ không sát sinh, không đốt tiền vàng, mã, giấy sớ.

6. Các Phần Tâm Linh Phát Sinh Và Cách Hóa Giải

– Trong quá trình gia đình làm công việc này, nếu có các sự việc: gia đình bất hòa khác thường, các nạn, giấc mơ khác thường, các sự bất thường khác… thì bạch thỉnh các hương linh tác động tạo thành sự việc, hiện tượng (kể tên hiện tượng, sự việc)…, các hương linh có liên quan qua điềm báo bằng các sự việc, hiện tượng đó.

– Bạch thỉnh vào trong các khóa tu và phát nguyện cầu siêu cho các hương linh đã thỉnh đó.

7. Hướng Dẫn Cho Phật Tử Ở Xa Muốn Cúng Dường Tam Bảo Về Chùa Ba Vàng

Thể theo nguyện vọng của Phật tử ở xa muốn cúng dường về chùa thông qua tài khoản. Chùa Ba Vàng xin thông báo số tài khoản duy nhất dành để cúng dường cầu an cầu siêu sau đây:
Link: https://chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang-d781.html

C. Nghi Thức Cúng Lễ

I. Nghi Thức Cúng Lễ Tại Phần Tiểu (Cốt…) Vô Danh

1. Hướng Dẫn
- Phần tiểu (cốt...) còn nằm ngầm trong đất hoặc đã đưa lên mặt đất.
- Cắm hương lên mâm bày trước phần tiểu (cốt…) vô danh.

2. Văn Khấn Tại Các Nơi Thờ Khi Chưa/Đã Biết Rõ Là Không Đúng Pháp

(Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng tùy duyên bạch trước văn bạch này)

Link: https://phamthiyen.com/van-khan-tai-cac-noi-tho-khi-chuada-biet-ro-la-khong-dung-phap-c4438.html  

3. Hô Chuông

(Tùy duyên: có/không thực hành; có/không cầm dâng hương; Quỳ/đứng)

Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ 
Trí tuệ lớn, Bồ Đề sinh 
Lìa địa ngục, thoát vô minh
Nguyện thành Phật, độ chúng sinh
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương 
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương 
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương! (dồn hết hồi chuông)

4. Nguyện Hương

(Quỳ. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)

+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…:

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm:

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp, chung)

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

5. Văn Khấn

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì về đây ủng hộ cho chúng con.

Đệ tử con tên là:... Pháp danh... ở (trọ, nhờ)... tại địa chỉ:… là thành phần đã bạch xong phát nguyện Bồ Đề 49 ngày đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng, cùng các Phật tử thuộc đạo tràng... Thể theo lời thỉnh cầu của gia đình tín chủ... ở tại địa chỉ:… và được sự cho phép của chư Tăng, câu lạc bộ, được sự cắt cử của đạo tràng.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, về đây ủng hộ cho chúng con, chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho hương linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa, chúng con xin thay gia đình cáo bạch lên hết thảy chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, quỷ Thần coi sóc tại nơi đây và cáo bạch với hương linh tại phần tiểu (cốt…) vô danh mà gia đình tín chủ đã đào phải khi (làm nhà/sang cát/đào đất,...), gia đình tín chủ… ở tại địa chỉ… xin được di chuyển phần tiểu (cốt…) vô danh sang (đọc địa chỉ mới)... vào ngày (hôm nay…)…

Chúng con xin được sự gia trì của Tam Bảo, oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa, xin được sự ủng hộ của chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, quỷ Thần, để cho hương linh tại phần tiểu (cốt…) vô danh hoan hỷ với lời chia sẻ của chúng con và các việc làm thành tâm thành ý đúng lời Đức Phật dạy của gia đình, để các hương linh được lợi ích nương tựa vào Tam Bảo, vào Phật Pháp tu hành mau thoát khổ.

Nhất tâm bạch thỉnh hương linh tại phần tiểu (cốt…) vô danh (3 lần)

Phật tử chúng tôi thể theo lời thỉnh cầu của gia đình tín chủ, chúng tôi nương tựa Tam Bảo, nương tựa oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa, xin nhất tâm thỉnh bạch với chư vị hương linh về việc gia đình tín chủ (tên tín chủ, Pháp danh (nếu có))… ở tại… vì nhân duyên (đọc nhân duyên)… nên đã đào phạm vào phần tiểu (cốt…) của hương linh. Đây là việc mà gia đình tín chủ và chúng tôi thảy đều không mong muốn, xin thỉnh hương linh thấy biết tâm thành chân thật này của gia đình tín chủ. Vì công việc ở cõi người có các quy định ràng buộc, có nỗi khổ riêng, từ sự ràng buộc với nhiều người khác, mà gia đình tín chủ vẫn phải tiến hành công việc tại đây và để cho hương linh có lợi ích an lành cao nhất, gia đình tín chủ xin được di chuyển tiểu (cốt…) của hương linh đến địa điểm khác, cùng xin vâng theo lời Đức Phật dạy xin thỉnh hương linh vào ngày… tháng… năm… vân tập về chùa Ba Vàng, gia đình cúng dường Tam Bảo, chư Tăng để hồi hướng phúc cầu siêu cho các hương linh. Việc làm này là việc làm đúng theo lời Đức Phật dạy cho người sống cứu giúp cho thân quyến quá vãng, việc làm này của gia đình, là việc làm trân trọng đối với hương linh như thân nhân của mình. Hương linh vốn dĩ đã chẳng có người thân coi sóc nơi mồ mả (xương cốt…)… nay gia đình tín chủ thỉnh hương linh về chùa nhận phần phúc báu hồi hướng từ sự cúng dường của gia đình, để nương tựa Tam Bảo, nương tựa chư Tăng, hàng ngày được thọ thực, nghe kinh, thính Pháp tu hành sớm thoát khổ. Đây là duyên lành cho hương linh đến với Tam Bảo. Vậy xin hương linh hoan hỷ với thiện ý của gia đình và hộ trì cho gia đình tín chủ mọi công việc được hanh thông, tốt đẹp.
(Nếu phát tâm công đức hồi hướng tại khóa lễ thì gia đình tín chủ tự đọc: Chúng con cũng xin phát nguyện công đức về chùa Ba Vàng để hồi hướng cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã mời về khóa lễ này với số tịnh tài là…)
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

6. Cúng Thực

(Quỳ hoặc đứng, chủ sám bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nhân duyên này, gia đình tín chủ sắm sửa hương hoa vật thực thành tâm dâng cúng, chúng con biết chư Phật không thọ thực, nhưng chúng con cũng xin thỉnh chư Phật chứng minh cho lòng thành kính của gia đình tín chủ, sau chúng con xin dâng cúng vật thực này tới cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, quỷ Thần coi sóc tại nơi đây. Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho hương linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa, chúng con xin thỉnh mời và phổ tế tới cho hương linh tại phần tiểu (cốt…) vô danh cùng các hương linh ở tại nơi đây. 

(Đại chúng cùng tụng. Mõ, chuông)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng.  (3 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các hương linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

7. Kệ Khai Kinh

(Ngồi hoặc đứng. Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

8. Tụng Kinh

(Ngồi hoặc đứng, pháp khí: mõ, chuông. Ấn vào tên bài)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này chúng con xin phép được tụng Pháp bảo tôn kinh: Bài Kinh Địa Tạng Phẩm Bảy: Lợi Ích Kẻ Còn Người Mất. Chúng con kính thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, thỉnh hương linh tại phần tiểu (cốt…) vô danh và các hương linh cùng nghe kinh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Bài kinh: Kinh Địa Tạng Phẩm Bảy: Lợi Ích Kẻ Còn Người Mất

(Tụng kinh xong thì đọc tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con đã được hiểu lời Đức Phật dạy trong Kinh Địa Tạng Phẩm Bảy: Lợi Ích Kẻ Còn Người Mất, Đức Phật dạy rằng: Khi làm lễ cúng cho hương linh, thì nên làm cỗ chay, không sát mạng chúng sinh và làm lễ dâng cúng dường đến chư Tăng, thì người mất sẽ sớm siêu thoát và người sống tăng trưởng phúc lành.

Gia đình tín chủ đã hứa thực hành theo lời Đức Phật dạy, xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo, chư Tăng để hồi hướng phúc cầu siêu cho hương linh tại phần tiểu (cốt…) vô danh và xin thỉnh hương linh vào ngày… tháng… năm… vân tập về chùa Ba Vàng, theo lời triệu thỉnh của chư Tăng, thọ nhận phần phước báu cúng dường Tam Bảo của gia đình và kết duyên với Tam Bảo, chư Tăng để tu hành sớm được an lành giải thoát. Gia đình tín chủ cũng xin phát nguyện tu tại (đọc địa chỉ tu)… trong (số)… ngày để hồi hướng công đức cho hương linh tại phần tiểu (cốt…) vô danh này.

(Nếu di chuyển tiểu (cốt…) ngay thì bạch: Và giờ này gia đình tín chủ xin di chuyển phần tiểu (cốt…) của hương linh đến chôn cất tại (đọc địa chỉ chôn tiểu (cốt…) vô danh mới)…, xin hương linh hoan hỷ. Chúng con xin Tam Bảo, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng gia trì, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, quỷ Thần ủng hộ cho gia đình làm việc thiện công đức này được hanh thông, gia đình được bình an, hương linh tại tiểu (cốt…) vô danh được lợi ích, được hoan hỷ.)
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

9. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Chủ sám bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh các chúng trong cõi tâm linh cùng chúng con tùy hỷ và thực hành công hạnh Bồ Đề:
(Đại chúng cùng bạch)

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN
CẦU VÔ THƯỢNG ĐẠO. (1 chuông. 1 lễ)

10. Tam Tự Quy
(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Thỉnh các hương linh cùng với chúng tôi quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo.

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ. Sau đó 1 hồi chuông kết lễ)

11. Tri Ân Và Tùy Hỷ

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)

Chủ sám bạch: Chúng con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng, chúng con xin tri ân các bậc thiện tri thức đã giúp đỡ cho chúng con tu hành. Xin tùy hỷ hết thảy chư vị trong cõi tâm linh đã ủng hộ đàn tràng, đã về đây tu tập Phật Pháp. 

Tất cả cùng hòa: Xin tùy hỷ công đức của các đạo hữu! (1 lễ)

12. Bạch Hạ Lễ

(Nếu hạ lễ thì thực hành)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của chúng con đã xong, chúng con xin hạ lễ. 

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

(Khấn xong di chuyển phần tiểu (cốt…) vô danh sang chỗ mới để hạ huyệt)

II. Nghi Thức Cúng Lễ Động Thổ, Hạ Huyệt Tiểu (Cốt…) Vô Danh

Có ba trường hợp công việc (đã có trong văn khấn):

- Trường hợp động thổ (thời gian khác mới hạ huyệt)

- Trường hợp hạ huyệt (đã động thổ và làm huyệt)

- Trường hợp kết hợp động thổ, đào huyệt và hạ huyệt

1. Văn Khấn Tại Các Nơi Thờ Khi Chưa/Đã Biết Rõ Là Không Đúng Pháp

(Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng tùy duyên bạch trước văn bạch này)

Link: https://phamthiyen.com/van-khan-tai-cac-noi-tho-khi-chuada-biet-ro-la-khong-dung-phap-c4438.html  

2. Hô Chuông

(Tùy duyên: có/không thực hành; có/không cầm dâng hương; Quỳ/đứng)

Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ 
Trí tuệ lớn, Bồ Đề sinh 
Lìa địa ngục, thoát vô minh
Nguyện thành Phật, độ chúng sinh
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương 
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương 
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương! (dồn hết hồi chuông)

3. Nguyện Hương

(Quỳ. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)

+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…:

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm:

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp, chung)

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

4. Văn Khấn

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì về đây ủng hộ cho chúng con.

Đệ tử con tên là:... Pháp danh... ở (trọ, nhờ)... tại địa chỉ:… là thành phần đã bạch xong phát nguyện Bồ Đề 49 ngày đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng, cùng các Phật tử thuộc đạo tràng... Thể theo lời thỉnh cầu của gia đình tín chủ... ở tại địa chỉ:… và được sự cho phép của chư Tăng, câu lạc bộ, được sự cắt cử của đạo tràng.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, về đây ủng hộ cho chúng con, chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho hương linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa, chúng con xin thay gia đình cáo bạch lên hết thảy chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, quỷ Thần coi sóc tại nơi địa cuộc nghĩa trang này về việc gia đình tín chủ… ở tại địa chỉ… hôm nay xin được

[- Nếu động thổ: động thổ đào huyệt để chuyển phần tiểu (cốt…) vô danh từ (địa chỉ cũ)… về an táng tại phần đất này, gia đình tín chủ xin được tùy duyên dọn dẹp, động thổ xây huyệt.

- Nếu hạ huyệt: hạ huyệt tiểu (cốt…) an táng cho hương linh vô danh tại nơi đây.

- Nếu kết hợp động thổ, đào huyệt và hạ huyệt: động thổ đào huyệt và an táng cho hương linh vô danh tại nơi đây.]

Chúng con xin được sự gia trì của Tam Bảo, sự ủng hộ của chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, quỷ Thần hoan hỷ hộ trì, giúp cho các chúng sinh nào nương gá nơi này, xin được di chuyển đi không bị tổn hại khi gia đình tín chủ làm các công việc và gia hộ khiến cho các công việc được hanh thông tốt đẹp.
Nhân duyên này, gia đình tín chủ sắm sửa hương hoa vật thực thành tâm dâng cúng, chúng con biết chư Phật không thọ thực, nhưng chúng con cũng xin thỉnh chư Phật chứng minh cho lòng thành kính của gia đình tín chủ, sau chúng con xin dâng cúng vật thực này tới cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, quỷ Thần coi sóc nơi địa cuộc nghĩa trang này. Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho hương linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa, chúng con xin thỉnh mời và phổ tế tới cho (nếu kết hợp động thổ, đào huyệt và hạ huyệt: hương linh tại tiểu (cốt)…vô danh, cùng) các hương linh đã có duyên trước trên mảnh đất này và các hương linh ở tại nơi địa cuộc nghĩa trang này. 

(Đại chúng cùng tụng. Mõ, chuông)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các hương linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

[– Nếu phát tâm công đức hồi hướng tại khóa lễ thì gia đình tín chủ tự đọc: Chúng con cũng xin phát nguyện công đức về chùa Ba Vàng để hồi hướng cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã mời về khóa lễ này với số tịnh tài là…

– Nếu động thổ: giờ này gia đình tín chủ xin được động thổ và xin đến (thời gian)… được hạ huyệt an táng cho hương linh thuộc tiểu (cốt…) vô danh tại nơi đây.

–  Nếu hạ huyệt: giờ này gia đình tín chủ xin được hạ huyệt an táng cho hương linh thuộc tiểu (cốt…) vô danh tại nơi đây.

– Nếu kết hợp động thổ, đào huyệt và hạ huyệt: giờ này gia đình tín chủ xin được động thổ xây huyệt và hạ huyệt an táng cho hương linh tại tiểu (cốt…) vô danh ở nơi đây.]

Chúng con xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, thổ địa, đẳng đẳng chư Thần ủng hộ cho gia đình tín chủ tất cả các công việc được hanh thông, viên mãn. Và chúng con xin tụng kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân, chúng con xin chư Phật gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì ủng hộ cho chúng con cùng các hương linh hoan hỷ nhận phúc và được hiểu nghĩa lý để tu tâm chuyển hóa nghiệp lực.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

5. Kệ Khai Kinh

(Ngồi hoặc đứng. Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông) 

6. Tụng Kinh

(Ngồi hoặc đứng, pháp khí: mõ, chuông. Ấn vào tên bài)

Bài kinh: Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

7. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Chủ sám bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh các chúng trong cõi tâm linh cùng chúng con tùy hỷ và thực hành công hạnh Bồ Đề:

(Đại chúng cùng bạch)

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN
CẦU VÔ THƯỢNG ĐẠO. (1 chuông. 1 lễ)

8. Phục Nguyện

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Chủ sám bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin đem công đức trong khóa lễ cúng này của gia đình tín chủ, công đức tùy hỷ tu tập sáu pháp Hòa Kính của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho chư vị trong cõi tâm linh của gia đình tín chủ mà chúng con đã bạch thỉnh, nguyện cho tất cả chư vị được tăng phước, nương tựa Tam Bảo tu hành, sớm giác ngộ giải thoát.
Và chúng con lại xin hồi hướng tất cả các công đức trong khóa lễ này cho gia đình của tín chủ được (đọc mong cầu)
Chúng con cũng lại xin hồi hướng công đức tu tập lục hòa đến cho các Phật tử và gia đình đều được hóa giải oán kết, bình an; hồi hướng cho các chúng hữu duyên với Phật tử tham gia phận sự tại khóa lễ này cùng tất cả các chúng trong cõi tâm linh hữu duyên trong khóa lễ, gia đình tín chủ và các Phật tử đều được kết duyên pháp lữ với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để thực hành công hạnh Bồ Đề, đời đời kiếp kiếp luôn được trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

9. Hồi Hướng

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: chuông, mõ hoặc khánh)

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác. (3 chuông)

10. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Thỉnh các hương linh cùng với chúng tôi quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo.

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ. Sau đó 1 hồi chuông kết lễ)

11. Tri Ân Và Tùy Hỷ

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)

Chủ sám bạch: Chúng con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng, chúng con xin tri ân các bậc thiện tri thức đã giúp đỡ cho chúng con tu hành. Xin tùy hỷ hết thảy chư vị trong cõi tâm linh đã ủng hộ đàn tràng, đã về đây tu tập Phật Pháp. 

Tất cả cùng hòa: Xin tùy hỷ công đức của các đạo hữu! (1 lễ)

12. Bạch Hạ Lễ

(Nếu hạ lễ thì thực hành)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của chúng con đã xong, chúng con xin hạ lễ. 
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

III. Bạch Tại Mộ Sau Khi Hạ Huyệt Xong

Thắp hương lên mộ

Văn bạch:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì ủng hộ, giờ này gia đình tín chủ đã hoàn mãn công việc, chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân. (1 vái)

Kính thỉnh hương linh nơi tiểu (cốt…) vô danh, giờ này công việc an trí chỗ mới cho hương linh, gia đình tín chủ đã làm xong và xin thỉnh hương linh vào ngày… tháng… năm… vân tập về chùa Ba Vàng theo lời triệu thỉnh của chư Tăng và bạch lễ của gia đình, gia đình cũng xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… thỉnh chư Tăng chứng minh và hồi hướng phúc báu đến cho hương linh. Gia đình tín chủ sẽ tu tập từ nay cho đến ngày hôm đó để hồi hướng công đức cho hương linh. Nguyện cho hương linh được nương tựa Tam Bảo tu hành thoát khổ. Chúng tôi xin được cáo lui.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

IV. Nghi Thức Khai/Kết Đàn Tu Tập Hồi Hướng Tại Nhà (Chuyển Tiểu Cốt Vô Danh)

Lưu ý: Không thỉnh hương linh tại tiểu (cốt…) vô danh về nhà, chỉ hồi hướng công đức tu tập cho hương linh.

Nếu gia đình đang tu chương trình khác, thì vẫn tu thêm thời khóa này riêng. Nếu tu bài số 8 thì thay kinh phụ bằng nghi thức này.

1. Văn Khấn Tại Các Nơi Thờ Khi Chưa/Đã Biết Rõ Là Không Đúng Pháp

(Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng tùy duyên bạch trước văn bạch này)

Link: https://phamthiyen.com/van-khan-tai-cac-noi-tho-khi-chuada-biet-ro-la-khong-dung-phap-c4438.html  

2. Hô Chuông

(Tùy duyên: có/không thực hành; có/không cầm dâng hương; Quỳ/đứng)

Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ 
Trí tuệ lớn, Bồ Đề sinh 
Lìa địa ngục, thoát vô minh
Nguyện thành Phật, độ chúng sinh
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương 
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương 
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương! (dồn hết hồi chuông)

3. Nguyện Hương

(Quỳ. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)

+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…:

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm:

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp, chung)

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

4. Văn Khấn
(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì về đây ủng hộ cho chúng con.

Đệ tử con tên là:... Pháp danh... ở (trọ, nhờ)... tại địa chỉ:… là thành phần đã bạch xong phát nguyện Bồ Đề 49 ngày đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng, cùng các Phật tử thuộc đạo tràng... Thể theo lời thỉnh cầu của gia đình tín chủ... ở tại địa chỉ:… và được sự cho phép của chư Tăng, câu lạc bộ, được sự cắt cử của đạo tràng.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, về đây ủng hộ cho chúng con, chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho hương linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa,

[- Dành cho ngày khai lễ/tu tập hàng ngày thì bạch: chúng con xin khai lễ tụng kinh/tác lễ tu tập hàng ngày cho gia đình tín chủ, để hồi hướng công đức cho hương linh tại phần tiểu (cốt…) vô danh.

Và thể theo lời đã hứa với hương linh, gia đình tín chủ xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng hồi hướng phúc báu cho hương linh, để vào ngày… tháng… năm… hương linh theo sự triệu thỉnh của chư Tăng về chùa thọ thực, nghe kinh thính pháp, quy y Tam Bảo, nương tựa Tam Bảo tu hành mau thoát khổ.

- Dành cho ngày kết lễ tu tập sau ngày cầu siêu: chúng con xin kết lễ tu tập theo phát nguyện hồi hướng cho hương linh tại tiểu (cốt…) vô danh.]

Giờ này chúng con xin được tác lễ tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

5. Đảnh Lễ Phật

(Theo kinh tụng, nếu kinh tụng không có phần đảnh lễ Phật, thì đảnh lễ theo phần này)
(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Đại từ đại bi thương chúng sinh
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)
[Nếu thờ Xá Lợi thì lễ thêm: Chí tâm đảnh lễ: Kim Thân Xá Lợi Chư Phật, Chư Thánh Hiền Tăng. (3 chuông. 1 lễ)]

6. Tán Pháp
(Ngồi. Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

7. Tụng Kinh
(Ngồi, pháp khí: mõ, chuông. Ấn vào tên bài)

- Ngày Khai Lễ:
Tụng bài kinh: Kinh Địa Tạng Phẩm Bảy: Lợi Ích Kẻ Còn Người Mất

- Các Ngày Tiếp Theo: (Mỗi khóa lễ tụng 1 bài kinh và tụng lần lượt các bài kinh)

Bài kinh: Vô Thường 

Bài kinh: Chuyện Tiểu Chủ Ngân Khố

Bài kinh: Chuyện Ông Chủ Thợ Dệt

Bài kinh: Chuyện Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường

Bài kinh: Tôn Giả Xá Lợi Phất Cứu Mẹ Tiền Kiếp

Bài kinh: Kinh Vu Lan Bồn

- Ngày Kết Lễ:
Tụng bài kinh: Kinh Điềm Lành Tối Thượng

8. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Chủ sám bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh các chúng trong cõi tâm linh cùng chúng con tùy hỷ và thực hành công hạnh Bồ Đề:
(Đại chúng cùng bạch)

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN
CẦU VÔ THƯỢNG ĐẠO. (1 chuông. 1 lễ)

9. Phục Nguyện
(Quỳ, chắp tay. Chủ sám bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin đem công đức trong khóa lễ cúng này của gia đình tín chủ, công đức tùy hỷ tu tập sáu pháp Hòa Kính của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho chư vị trong cõi tâm linh của gia đình tín chủ mà chúng con đã bạch thỉnh, nguyện cho tất cả chư vị được tăng phước, nương tựa Tam Bảo tu hành, sớm giác ngộ giải thoát.
Và chúng con lại xin hồi hướng tất cả các công đức trong khóa lễ này cho gia đình của tín chủ được (đọc mong cầu)
Chúng con cũng lại xin hồi hướng công đức tu tập lục hòa đến cho các Phật tử và gia đình đều được hóa giải oán kết, bình an; hồi hướng cho các chúng hữu duyên với Phật tử tham gia phận sự tại khóa lễ này cùng tất cả các chúng trong cõi tâm linh hữu duyên trong khóa lễ, gia đình tín chủ và các Phật tử đều được kết duyên pháp lữ với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để thực hành công hạnh Bồ Đề, đời đời kiếp kiếp luôn được trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

10. Hồi Hướng

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: chuông, mõ hoặc khánh)

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sanh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi vô thượng giác. (3 chuông)

11. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ. Sau đó 1 hồi chuông kết lễ)

12. Gia Chủ Lễ Tạ

(Phật tử trợ duyên ngồi, chủ sám đọc, gia đình tín chủ quỳ lễ theo tiếng chuông)
Giờ này khóa lễ đã châu long, tín chủ một lòng lễ tạ tứ lễ. (4 lễ)

13. Tri Ân Và Tùy Hỷ

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)

Chủ sám bạch: Chúng con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng, chúng con xin tri ân các bậc thiện tri thức đã giúp đỡ cho chúng con tu hành. Xin tùy hỷ hết thảy chư vị trong cõi tâm linh đã ủng hộ đàn tràng, đã về đây tu tập Phật Pháp. 

Tất cả cùng hòa: Xin tùy hỷ công đức của các đạo hữu! (1 lễ)

HẾT

Điều chỉnh, bổ sung và cập nhật ngày 26 tháng 1 năm 2024

LIÊN HỆ HỎI VỀ VIỆC TU TẬP
 
I. Ban tiếp nhận thông tin Câu lạc bộ Cúc Vàng: 0984243810
II. Facebook:
Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa:
1. Trang cá nhân
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
2. Fanpage
facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa
facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan
3. Đăng lên nhóm facebook: Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
4. Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày
https://www.facebook.com/groups/422743472129808
III. Email: [email protected]
-
aa
+
1,928 lượt xem
13/12/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ