Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài kinh: Chuyện tiểu chủ ngân khố

(Chuyển thể văn xuôi)

Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Trúc Lâm. Ở Ba-la-nại có gia chủ Tiểu chủ ngân khố là người không có lòng tin, không mộ đạo, keo kiệt, không bố thí và khinh thường các thiện sự công đức. Lúc từ trần vị ấy tái sanh giữa loài ngạ quỷ. Bấy giờ, con gái vị ấy là A-nu-la (Anulà) đang sống tại nhà chồng ở An-da-ka-vin-da (Andhakavinda). Nàng mong muốn cúng dường các Bà La Môn để lấy phước đức cho cha, nên đã chuẩn bị cơm và các thực phẩm khác làm lễ vật. Khi ngạ quỷ biết tin này, lòng đầy hy vọng liền bay qua không gian hướng về nơi kia và đến Vương Xá.

Thời ấy vua A Xà Thế theo sự xúi giục của Đề Bà Đạt Đa, đã giết hại phụ vương. Vì lòng hối hận giày vò và gặp cơn ác mộng, nhà vua không ngủ được. Trong lúc đang đi dạo quanh quẩn trên thượng lầu, nhà vua thấy ngạ quỷ kia đang bay qua không gian, liền hỏi:

Ngươi là vị khổ hạnh trần truồng, gầy guộc, ban đêm vượt dặm đường. Vì lý do gì, cho trẫm biết, trẫm ban ngươi mọi vật giàu sang.

Ngạ quỷ đáp:
Thành Ba La Nại tiếng vang lừng, nơi ấy ta là một phú ông, không bố thí và ham hưởng lạc, vì ta làm các việc ác như thế, nên sau khi chết ta bị đọa làm ngạ quỷ. Sự đói khổ làm ta kiệt quệ dần, thân thể ta đau như bị kim châm. Vì thế nên ta phải đi đến bà con để kiếm ăn, song những kẻ thân nhân, vẫn không tin tưởng chuyện ta bị đọa làm ngạ quỷ, họ cho rằng, ta là người nhiều ân đức, sau khi chết đã sinh về cõi người.

Con gái ta thường nói với ta: “Con mong dâng cúng các Bà La Môn”, mong muốn cho người cha, được hưởng phúc, được no đủ. Ta đi dự tiệc, ta nói: ‘‘Ta sắp được mời ăn thịnh soạn, tại nơi kia ở An-da-ka (Andhaka)’’.

Vua truyền: “Ngươi đến đó, khi đã nhận xong phần, ngươi trở lại đây, Trẫm muốn ban ngươi nhiều phước lộc, nếu nhà ngươi được hết khổ, hãy trình cho Trẫm biết, sau khi nghe, Trẫm sẽ được tín tâm”.

“Mong vậy”, quỷ vừa mới nói ra, liền bay đi đến phố An-da (Andha). Ở An-da, các Bà La Môn được hưởng đồ dâng cúng của người con gái, nhưng hội chúng Bà La Môn, đã không sinh được ra công đức phúc báu, để hồi hướng cho ngạ quỷ, nên ngạ quỷ không được lợi ích, vẫn chịu khổ đói như cũ. Sau đó ngạ quỷ về thành Vương Xá ấy, một lần nữa yết kiến nhà vua.

Khi vua nhìn ngạ quỷ quay về, vua liền bảo: “Nay ta phải cúng gì? Hãy nói thế nào là cách thức, khiến ngươi hưởng lạc thú tràn trề?”

Ngạ quỷ đáp: “Phục vụ Tỷ-kheo với Phật Đà, thức ăn, đồ uống, áo cà-sa, cúng dường lấy phước cho ta hưởng, Ta sẽ hân hoan trọn kiếp mà”.

Tức thì vua bước xuống hoàng cung, dâng lễ tự tay đến chúng Tăng, trình đức Như Lai về việc ấy, rồi đem công đức tặng vong nhân. Chói lòa ánh sáng, được tôn vinh, trước mặt quân vương, quỷ hiện hình: “Ta đã trở thành thần đại lực, không người nào sánh kịp uy danh. Hãy nhìn ta hưởng đại vinh quang, do Đại Vương vừa mới phát ban, khi đã cúng Tăng-già đại lễ, từ đây ta được mãi hân hoan, vì có biết bao nhiêu phước lộc, ta đầy hỷ lạc, hỡi quân vương”.

1.630 lượt xem
02/10/2020

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục