Bài kinh: Phật Khuyên Thầy Tỳ Kheo Tu Một Mình Còn Hơn Kết Bạn Ngu Đần

Thuở xưa, đức Phật trú tại núi Linh Thứu thành La-duyệt-kỳ vì hàng trời người, quốc vương, đại thần... thuyết pháp cam lộ. Lúc ấy, có một vị Tỳ- kheo tính nết cang cường, dũng mãnh. Đức Phật biết rõ tâm ý, nên dạy vị ấy:
- Ông hãy ra khe núi Quỷ Thần phía sau, ngồi dưới cội cây mà tu tập sổ tức cầu được chính định. Hãy theo dõi hơi thở biết rõ dài ngắn, giữ tâm ý, dứt vọng tưởng, trừ phiền não sẽ được Niết-bàn.
Tỳ-kheo vâng lời liền đến khe núi tọa thiền. Núi rừng vắng vẻ, bỗng vọng lên tiếng quỷ thần trò chuyện đã khiến cho Tỳ-kheo sinh lòng sợ hãi, không sao an định được. Vị ấy hối hận thầm nghĩ: “Mình thuộc dòng dõi cao quý, giàu sang sung sướng mà không chịu ở nhà lại đi xuất gia. Học đạo thì buồn tẻ cô tịch, ở chốn núi sâu không bạn bè, không người qua lại chỉ có quỷ thần đe dọa thôi”.
Vị ấy suy nghĩ như vậy, định bỏ đi thì đức Thế Tôn đã đến bên cạnh, Ngài ngồi xuống một gốc cây rồi hỏi:
- Ông ở đây một mình có sợ hãi không?
Vị Tỳ-kheo đáp:
- Bạch đức Thế Tôn! Đây là lần đầu tiên con vào núi tu tập nên thật rất buồn lo sợ hãi.
Giây lát, có một con voi chúa đến gốc cây bên cạnh nằm xuống, trông nó có vẻ khoan khoái vì đã lánh xa được bày đàn rộn ràng, ồn náo.
Đức Phật biết được ý của voi nên hỏi vị Tỳ- kheo:
- Ông có biết con voi này vì lý do gì đến đây chăng?
Vị Tỳ-kheo đáp:
- Bạch đức Thế Tôn, con không biết. Đức Phật bảo:
- Con voi này có hơn năm trăm quyến thuộc lớn nhỏ. Nó vì chán ngán bầy đàn nên bỏ đi đến đây nằm dưới gốc cây và nghĩ rằng: “Xa được ngục tù ân ái thật an vui biết bao?” Voi là loài súc sinh mà còn biết nghĩ đến rảnh rang yên tĩnh, huống chi ông là người từ bỏ ngũ dục tại gia, cầu được giải thoát mà lại mong muốn có bè bạn. Nên biết bạn bè ngu ám gây ra rất nhiều tai hại. Hãy ở một mình không tiếp xúc bàn luận với họ. Thà sống tu học một mình hơn là kết bạn với kẻ ngu.
Bấy giờ, đức Thế Tôn liền nói kệ:

Hãy học hạnh độc cư
Nếu không có bạn hiền
Thà một mình tu thiện
Không làm bạn kẻ ngu.
Vui tu học giới hạnh
Cần chi bè bạn ác
Sống một mình an lạc
Như voi giữa rừng già.

Nghe đức Phật dạy xong, Tỳ-kheo liền tỉnh ngộ, thiền quán theo lời Phật dạy liền đắc quả A-la-hán. Các quỷ thần nơi khe núi cũng được nghe hiểu, phát tâm quy y làm đệ tử Phật. Từ đó, họ phụng trì giáo pháp, không còn làm hại nhân dân. Đức Phật và Tỳ-kheo mới đắc quả cùng nhau trở lại tịnh xá.

508 lượt xem
11/11/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ