Vợ chồng mâu thuẫn vì làm ăn thất bát - Thoát khổ nhờ Phật Pháp

Gia đình xảy ra bất hòa, mâu thuẫn vì làm ăn thất bát, nhưng nhờ đến Phật Pháp mà không chỉ tình cảm gia đình, con cái, công việc làm ăn được tốt đẹp hơn. Trên đây là câu chuyện chuyển nghiệp của Phật tử ...

Các bài nên xem:

1,624 lượt xem
31/07/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ